Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
égerfa-pihésszövő

Szinonímák: Noctua ruficollis, Noctua bicolor, Noctua bipuncta, Bombyx binotata, Tethea duplaris – égerlevél-pihésszövő

Thyatiridae – Pihésszövők családja   

Legfeljebb a szegélytér harántvonala világosabb. A tőtér nem világosabb az alapszínnél. Feje, tora barnásszürke, potroha világosabb szürke. Lábainak bozontos szőrzete szürkésfehér. Elülső szárnya barnásszürke, szürke. A középteret, amely általában nem sötétebb a szárny többi részénél, erősen hullámos megkettőzött harántvonalak határolják. A külső harántvonal mellett két egymás felett fekvő, néha egészen elenyésző fekete vagy feketésbarna foltocska van. A hátulsó szárny halvány barnásszürke, a külső szegély felé sötétedik, a sötétebb részt világosabb, elmosódott vonal osztja ketté. A kifli alakú sejtzáró folt homályos, de megvan. A fonák halvány barnásszürke, rajta néhány igen homályos harántsáv és minden szárnyon egy-egy félhold vagy kifli alakú sejtzáró folt látszik. A rojtok tövében az ereknél megszakadó, finom harnásfekete vonal fut. A rojt barna, illetve halvány szürkésbarna.

Változékonyság: gyakoriak az igen elmosódott rajzolatú példányok, különösen a nőstény gyakran ilyen. Ezeken a harántvonalak nem vagy alig emelkednek ki az alapszínből, inkább csak a fonákon láthatók. Az elülső szárny fekete pettyei közül legalább az egyik ilyenkor is látható.

Védettség: nem védett.

Méret: 26-34 mm.

Repülési idő: április-május, augusztus-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő.

Tojásdad, lapított petéje fénylő sárgásszürke. Hernyója szürkésszöld, hátoldalán sötétebb vonallal, a hátoldal szélén barnászöld sávval. Fekete szemölcsei vannak. Napközben összesziőtt levelek között pihen, éjszaka táplálkozik. Bábja barna, az őszi báb áttelel.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.), nyár-fajok (Populus spp.).

Hasonló faj(ok): Tetheella fluctuosa

Imágó

© Káldi József, 2021. 05. 12.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.
© Gór Ádám, 2021. 08. 10.