Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
csonkaszárnyú medvelepke

Szinoníma: Phalaena parasita

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Feje és tora sötét, sárgás árnyalatú barnásszürke, fekete szőrcsíkokkal, az ajaktapogató feketés. A potroh feketésbarna, hosszú szürkés szőrzettel, a nőstény oldalán sárgás szőrcsíkokkal, hasoldala feketés. A hím csápjai rendesen fejlettek, az elülső szárny alapszíne matt barnásszürke, változó erősségű barna behintéssel. A rajzolat az erek mentén elhelyezkedő, rendre három sorba rendeződött, keskeny fekete foltokból és az erek mentén finom, részleges fekete fedettségből áll. A foltok alakja és mérete igen változó. A hátulsó szárny világosabb, áttetszőbb, fénylő barnásszürke, az elülső szegély erősebb sötétszürke hehintéssel. A szegélytér sötétebb foltjai elmosódottak, változó nagyságúak; a rojt szürke, tövén finom, sötétebb vonallal. A fonák sötétebb barnásszürke, a hátulsó szárny elülső szegélye feketés, fölötte a rojt sárgás. A sötét foltok elmosódottabbak, barnásak. A nőstény csökevényes szárnyú, az elülső szárny alakja cseppre vagy baltafejre emlékeztető. Az alapszín sötétebb, a rajzolat a híméhez hasonló, de a szegélytérhen is éles foltokkal, a hátsó szárny igen kicsi, a szegélyi foltsor nagy, éles, feketés. A fonák igen sötét, a foltok sávokká folytak össze.

Változékonyság: a felszíni foltok mérete és alakja változó.

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Méret: a hím 30-34 mm, a nőstény 20-22 mm.

Repülési idő: február-április.

Általános elterjedés: Közép-, Délkelet- és Nyugat-Európa egyes országaiban terjedt el.

Magyarországi elterjedés: szórványosan elterjedt, élőhelyein gyakori is lehet.

Petéje halványzöld, gömbölyded. Hernyója barna. Hátán hosszanti világos vonalak, ezek között sötét pontok vannak. Légzőnyílásai fehéresek. Testét sárga vagy vörhenyes szőrzet fedi. Bábozódás előtt barnásszürke szövedéket készít, zömök, sötétbarna áttelelő bábja ebben alakul át.

Tápnövény(ek): csalán-fajok (Urtica spp.), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), sárga tárnics (Gentiana lutea).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2008. 03. 31.