Ocneria rubea ([Denis & Schiffermüller], 1775)
rőt gyapjaslepke

Szinonímák: rózsaszín kisszövő, rózsaszín gyapjaslepke

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Hímek: a fej és a tor sötétebb, a potroh világosabb vörösesbarna, de lehet sárgás is. Az elülső szárny halvány rózsaszínes sárga, a tő és az elülső szegély mentén valamivel sötétebb. A harántsávok elmosódottak, szaggatottak. A hold alakú középfolt fehér. A hátulsó szárny rózsaszín, lilásrózsaszín, szürke szegélysávval és az erek között több-kevesebb szürke behintéssel. A fonák sárgásrózsaszín. A rövid rojt szürkésrózsaszín.
Nőstények: a szárnyak lényegesen nyújtottabbak. Mind a test, mind pedig a szárnyak sárgásabbak. A rajzolat csaknem elenyészett. A hátulsó szárnyakon az erek közti szürke behintés legtöbbször hiányzik.

Változékonyság: az alapszín változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: hím: 30-40 mm, nőstény: 32-48 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van: június-július, augusztus-szeptember.

Általános elterjedés: Közép-, Dél- és Délnyugat-Európában él.

Magyarországi elterjedés: a Dunántúlon és az Északi-középhegységben fordul elő szórványosan. Lokális és ritka.

A hernyó sárgásszürke, hátán vékony, kettős vonal fut végig. Oldalain fekete vonalak láthatók. Sárgásbarna szemölcsit szürkés szőrök fedik. Bábja sűrűn fedett szőrökkel.

Tápnövény(ek): fűz-fajok (Salix spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), napvirág-fajok (Helianthemum spp.), szeder-fajok (Rubus spp.), hanga-fajok (Erica spp.), híoszi pisztáciafa (Pistacia lentiscus).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr Gergely Péter, 1991. 08. 28.
© Dr Gergely Péter, Csobánka, 2014. 07. 26.
© Dr Gergely Péter, 2021. 08. 05.