Odice arcuinna (Hübner, 1790)
íveltsávú bagoly

Szinonímák: Eublemma arcuinna – réti törpebagoly, íveltsávú-bagoly

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne sötét egérszürke, a belső keresztvonal alig észlelhető. A középteret meredek és csak kissé fogazott fehér keresztvonal választja ketté, belül a szárny sötétebb, barnás árnyalatú. A külső keresztvonal feketés és igen zegzugos, meredek, előtte a szárny ismét elsötétedik és a kígyózó vagy többszörösen megtört fekete hullámvonal mögött már sötétbarna. A szegélytér világos egérszürke, a felső szegély külső felén néhány apró, fehéres foltocska látható. A tővonal ép, fekete, az erek végződésénél fekete csomópontok helyezkednek el rajta, a rojt sötétszürke. Hátulsó szárnya sötétszürke, a belső keresztvonal igen homályos, a középső csík széles és sötét, éles ívben kanyarodik, előtte világosabb szalag fut végig, amelyben a cu érközben sötét és szögletes fölt látható. A külső szegélytér sötét szürkésbarna, a tővonal az elülső szárnyééhoz hasonlít, a rojt szürke. Torának színe egyezik az elülső szárny alapzínével, a potrohé világosabb barnásszürke. Az elülső szárny fonákja szürke, a keresztvonalak élesek és jól láthatók, az érközökben világos sugarak helyezkednek el. A hátulsó szárny fonákja világosabb szürke, a keresztvonalak homályosak, íveltek, a szárnyak rojtja szürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 25-30 mm.

Repülési idő: június-augusztus.

Általános elterjedés: Dél- és Közép-Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka.

A hernyó nem ismert.

Tápnövény(ek): szúrós vértő (Onosma echioides).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Káldi József, 2021. 08. 14.
© Dr Gergely Péter, Pomáz, 2017. 07. 21.
© Dr Gergely Péter, Fallóskút, 1986. 07. 24.