Odontosia carmelita (Esper, 1799)
barátka-púposszövő

Szinoníma: Phalaena carmelita

Notodontidae – Púposszövők családja   

Az elülső szárny külső szegélyének fogazottsága az m3-nál erősebb, mint másutt. A hímek csápja hosszan, kétszeresen fésűfogas. A fej és a tor sötétbarna, ritkábban vörhenyes. A tor hátulsó szegélyén világos pamacs van. A potroh vörösesbarna vagy sárgásbarna. Az elülső szárny sötétebb, a hátulsó világosabb lilásbarna, a vörhenyes testű példányokon sárgás. A harántsávok elmosódottak. Az ereket sötét pikkelyek fedik. Az elülső szárny elülső szegélyénél, közel a csúcshoz fehér ékfolt van. A belső szegély pikkelyfoga sötét. A hátulsó szárnyon világos harántsáv húzódik. A belső szeglet szürke. A középtér, valamint az elülső szegély mentén többé-kevésbé sötétebb színű, mint a szárny többi része. A fonák lilásbarna vagy vörhenyes, esetleg sárgás. A rojt fehér-barna csíkozottságú.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Méret: 35-45 mm.

Repülési idő: március-május.

Általános elterjedés: Európa déli részeiről hiányzik.

Magyarországi elterjedés: eddig a Zemplénben, a Köszegi-hegységben, Sopron környékén és Sarkad-Remetén figyelték meg.

Sárgászöld hernyója lapított, hátán négy sorba rendeződött, sárga, lapos ránccal. Oldalain egy-egy sárga szakadozott sáv van, a fekete légzőnyílásokat vörös folt veszi körül. A fej középe; mélyen bevágott. Talajmélyedések laza szövedékben bábozódik. A báb áttelel.

Tápnövény(ek): éger-fajok (Alnus spp.), nyír-fajok (Betula spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.