Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
oroszlánszáj-apróbagoly

Szinonímák: Cleophana olbiena – oroszlánszáj-bagoly, oroszlánszájbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A fej, a gallér és a torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező barnás- szürke, a torszőrzet erősen tagolt, az elő- és utótori pamacsok jól fejlettek, a potrohpamacsok felmeredőek. A keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek, a középtér felé feketével meghúzottak. A kör- és a vesefolt világos keretű, a körfolt teljes egészében, a vesefolt nagyrészt feketésbarna kitöltésű. A középtér erősen beszűkülő, az alapszínnel megegyező kitöltésű. A külső keresztvonaltól indulóan, az érközökben éles, fekete vonalakat találunk. A példányok nagyrészén a fekete vonalak alulról világosan kontrasztozottak. A rojt szabályos barnásszürke-fehér sávozású. A hátulsó szárny fehéresszürke, a szegélytér és a tőtér sötét barnásszürke behintésű. A középtér világos részén a holdfolt jól kivehető. A rojt fehéres, tövén barnás behintéssel. A fonák fehéresszürke, az elülső szárny középső tere erős sötét behintésű. A hátulsó szárnyon a szegélytér sötét, a holdfolt árnyéka mindig kirajzolódik.

Változékonyság: mintázata kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 24-30 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Európa déli részén és a Közel-Keleten él.

Magyarországi elterjedés: főleg száraz, meleg gyepes biotópokban, sziklagyepekben, sziklaszurdokokban, pusztafüves lejtőkön, homoki gyepekben él.

A nőstény petéit a tápnövény virágaiba rakja le. Hernyója zöld, a hátközépen sötétebb árnyalatú; hátvonala széles, fehéressárga, oldalain négy egészen finom, fehéres, hosszanti csíkkal. A légzőnyílások fehérek, fekete keretezésűek. Feje, kicsi, világoszöld, számos sötétzöld foltocskával és fehér szögrajzolattal. Bábként telel.

Tápnövény(ek): gyújtoványfű-fajok (Linaria spp.), oroszlánszáj-fajok (Antirrhinum spp.), ördögszem-fajok (Scabiosa spp.), sarkantyúfű-fajok (Delphinium spp.).

Hasonló faj(ok): Calophasia lunula

Imágó

© Dr Gergely Péter, 2020. 05. 23.