Orgyia antiquoides intermedia (Frivaldszky, 1856)
magyar kisszövő

Szinonímák: Orgyia ericae – fenyves-kisszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A hímek elülső szárnyának csúcsteréhen nincsenek fehér foltok. A nősténynek nincsenek szárnycsökevényei vagy azok nem látszanak. Hímek: a fej sárgás, a tor vörhenyes, a potroh kissé sárgásbarna. Az elülső szárny vörösbarna, a szegélytér sárgás. A harántsávok barnák. A belső szegletnél fehér folt van. Az elülső szegélynél három sárgás folt fekszik. A középfolt hosszúkás, sötétbarna. A hátulsó szárnyak egyenletes sötétbarnák, sárgás hehintéssel. A fonák sötétbarna, a szegélytér sárgás. A rojt sárgásbarna.
Nőstények: az állat fehér, potrohgyűrűi jól látszanak. Szárnycsonkja nincsen.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 12-18 mm, nőstény: 13-16 mm.

Repülési idő: július.

Általános elterjedés: Dél-Európát kivéve egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: ritka.

Hernyója okkerszínű, vörössel tarkázott. Fekete, hosszanti sávok húzódnak rajta. Szőrkeféi sárgák, első és utolsó szelvényének szőrecsetjei feketék, de az oldalán nincsen ilyen képződmény.

Tápnövény(ek): közönséges csarab (Calluna vulgaris), szeder-fajok (Rubus spp.), keresztes hanga (Erica tetralix), közönséges tőzegrozmaring (Andromeda polifolia), fenyérmirtusz (Myrica gale), festő rekettye (Genista tinctoria).

Hasonló faj(ok): Orgyia antiqua, Orgyia recens