Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775)
kis barkabagoly

Szinonímák: Monima cruda, Orthosia ambigua, Taeniocampa cruda, Microrthosia cruda – kis fésűsbagoly, kis tavaszi-fésűsbagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az ajaktapogató rövid, egyenes, előreálló. Külső szegélye sötétbarna, csúcsa világos. A hím csápja erősen, kétoldalian fogazott, a nőstényé fonalas, mindkét ivarnál a csáptengely világos. A fej- és a torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínével megegyező, barnásszürke. Az elülső szárny keskeny, nyújtott, de nem kihegyesedő. A keresztvonalak sötéttel kirajzoltak, gyakran pontokra szakadozóak. az árnyékvonal sötét rajzolatú példányokon jól megfigyelhető. A vesefolt nagy, egyenesen álló, sötét kitöltésű. A hullámvonal vörösesbarna, vékony, néha teljesen eltűnhet. A rojttő világos, belső oldalán kisérő pontsorral, a rojt barnásszürke, az elülső szárny mintázati elemeinek megléte és erőssége példányonként igen változó. A hátulsó szárny barnásszürke, az erek gyengén sötéttel fedettek, erős, elkülönült szegélyteret nem találunk; a holdfolt mindig látható. A rojttő világos, a rojt fehéres, belső harmada barnásszürke. A fonák szürkés behintésű, barnásfehér, a külső keresztvonal árnyéka foltokból rajzolódik ki. A holdfolt és a vesefolt árnyéka mindig megtalálható.

Változékonyság: mintázata és alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 24-32 mm.

Repülési idő: február vége-május.

Általános elterjedés: Európában és a Közel-Keleten elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, gyakori.

Hernyója változó árnyalatú sárgászöld, fekete pontokkal tarkított. Három fehér vagy sárgásfehér hátvonala vékony, oldalvonala széles sárgás. A 11. szelvényen sarlóalakú sárga rajzolat látható. A légzőnyílások fehérek, fekete keretűek. Nyakpajzsa fekete három fehér csíkkal, feje sárgászöld fekete pontokkal. Bábként telel.

Tápnövény(ek): nyír-fajok (Betula spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), fűz-fajok (Salix spp.), juhar-fajok (Acer spp.), lonc-fajok (Lonicera spp.), galagonya-fajok (Crataegus spp.).

Hasonló faj(ok): Dioszeghyana schmidtii

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 04. 12.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 03. 17.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 03. 24.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 03. 30.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 02. 25.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2019. 03. 07.
© Káldi József, 2019. 03. 12.
© Káldi József, 2020. 03. 14.
© Káldi József, 2020. 03. 26.
© Káldi József, 2021. 04. 01.
© Kárpáti Marcell, 2017. 03. 23.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, 2010. 05. 09.
© Kárpáti Marcell, 2017. 04. 28.
© Kárpáti Marcell, 2017. 04. 28.
© Kárpáti Marcell, 2018. 05. 03.