Oxytripia orbiculosa (Esper, 1799)
nagyfoltú bagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Elülső szárnyának alapszíne meleg olajbarna, helyenként ibolyás vagy ólomszürke behintéssel. A belső keresztvonal finom ívekből áll; fehéres vagy világos hússzínű, kívülről feketés behintés szegélyezi. A tőtér tövénél még egy apró keresztvonal indul ki a felső szegélyről, de az an ér fölött véget ér. A körfolt ibolyásfekete, kerete finom, fehéres, a vesefolt fehér, igen nagy, belülről két bíborfekete vonal határolja. Az árnyékvonal elmosódott vagy jól látható, a külső keresztvonal fehér, széles ívben kanyarodik, apró holdfoltokból áll, amelyeket belülről apró fekete nyílfoltok vagy fekete behintés kísér. A hullámvonal párhuzamos vele, ék alakú fehér foltokból áll, ezek tetején belül nagy, fekete nyílfoltok helyezkednek el. A csúcstér fehér vagy hússzínú foltként jelentkezik, a tővonal apró fekete gúlákra vagy foltocskákra szakadt, a felső szegélyen több apró fehér ékecske látható, az erek helyenként fehérek, a rojt fehér, töve tarka. Hátulsó szárnya fehér, a holdfolt és a széles külső szegély fekete, de nem éri el a szegélyen végigfutó, szakadozott, éles tővonalat. A cu erek és a belső szegély szintén feketével hehintettek, a rojt fehér. Fonákja fehér, a behintés fekete, de a rajzolat elmosódott; legélesebb része a külső keresztvonal a vesefolt, a csúcstér és az erőteljes foltocskákra szakadozott tővonal. A rojt fohér.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Méret: 35-44 mm.

Repülési idő: szeptember-október.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig rendkívül szórványosan fordul elő.

Magyarországi elterjedés: 100 éve nem észlelték bizonyíthatóan (nem bizonyítható észlelései a Kiskunságból és a Mátra déli részéről származnak). Elsősorban ott fordul elő, ahol tápnövényei nagy mennyiségben élnek. Észlelését nehezíti, hogy verőfényes napsütésben repül nagy sebességgel.

A hernyók a tápnövények föld alatti gumóiban élnek, barnásszürkék-feketék.

Tápnövény(ek): nőszirom-fajok (Iris spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.