Papestra biren (Goeze, 1781)
palaszürke hegyibagoly

Szinonímák: Mamestra glauca, Papestra bombycina, Papestra glauca, Polia frustrata

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A fej és a torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező fényes, sötétszürke. A gallér felső hamadában egy éles, fekete csík fut végig. Az elő- és utótori pamacs csúcsa és a válltakarók szegélye feketés végű szőrökkel kevert. A keresztvonalak kettősek, világos közepűek, a belső hullámos, a külső ívelt, fogazott; a tövi keresztvonal csak a vékony, rövid tővonalig tart. A körfolt nagy, a csapfolt alapja széles, a foltok közül a legélesebben körülrajzolt, csúcsát a külső keresztvonallal fekete csík köti össze. A vesefolt nagy, egyenesen álló, a másik két folthoz hasonlóan az alapszínnel megegyező kitöltésű, egy árnyalattal sötétebb magvú. A középtér beszűkülő, sötétebb behintésű. A hullámvonal vékony, világosszürke, de folyamatos és jól látható. Belső olda-lán a nyílfoltok jól láthatóak, legerősebbek a cubitalis ereknél. A rojt sötétszürke, szabályos világossal osztott. A hátsó szárny szürke, az erek finoman, sötétebben fedettek, a nőstényeken a szegélytér barnásszürke behintésű, éles kontúr nélküli. A keresztvonal csak halványan, a holdfolt jól kivehető. A rojttő sötét, a rojt fehéresszürke, belső harmadán szaggatott sötét vonallal. A fonák sötétszürke, gyenge barnás behintéssel. A vesefolt, holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka mindig megtalálható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-38 mm.

Repülési idő: április-július.

Általános elterjedés: holarktikus faj.

Magyarországi elterjedés: ritka, az Aggteleki-karsztról, az északkeleti és északnyugati, nyugati határszélről ismert. Hegyvidéki rétek lakója.

Hernyója barnáspiros, hátközépen rácsszerű sötét rajzolattal. Középvonala világos, végén lemetszett, mellékhátvonala félholdszerű ívekből tevődik össze. Oldalvonala széles, sárgás fölfelé barnával árnyékolt. A légzőnyílások fehérek, fekete keretűek. A nyakpajzs barna három fehér vonalkával, a fej sárgásbarna. Bábként telel.

Tápnövény(ek): áfonya-fajok (Vaccinium spp.), mirtusz-fajok (Myrica spp.), sisakvirág-fajok (Aconitum spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.