Pararge aegeria tircis (Godart, 1821)
erdei szemeslepke

Szinoníma: Papilio aegeria

Nymphalidae – Tarkalepkék családja   

Szárnyainak alapszíne sötét földbarna, a külső szegély felé barnásfekete, a szegély a legsötétebb. A pettyek tompasárgák, körvonaluk többnyire elmosódott, a csúcstér fehér pupillájú fekete szemfoltját körülölelő sárga udvar az első nemzedékben nagy, a másodikban azonban összeszűkül, gyakran csak gyűrűszerű. Hátulsó szárnyán a szemfoltsor három szemfoltja mindig megvan, a fölöttük elhelyezkedő apró udvaruk (hiányozhat is) többnyire négyszögletes, kitölti az érközöket, ezért szalaggá olvadnak össze. A második nemzedék általában kisebb, világos rajzolati elemei fakóbb sárgák, a nőstény barnája mélyebb. Szárnyainak fonákján a barna színelem a háttérbe szorul és a sárga, valamint zöldessárga szín uralkodik, különösen a hátulsó szárnyon; a szegély itt többé-kevésbé szürke árnyalatú vagy teljesen szürke. A zegzugos vonalakkal szegélyezett középtér olykor sötétebb a tő- és szegélytérnél, máskor színben egyezik velük, legfeljebb néhány barna folt tarkítja, a szemfoltok kerete homályos és nincsen világos udvaruk.

Változékonyság: a nemzedékek között vannak apróbb különbségek.

Védettség: nem védett.

Méret: 40-44 mm.

Repülési idő: két nemzedéke márciustól augusztusig repül, egyes években van egy részleges harmadik nemzedéke is (augusztus-október).

Általános elterjedés: a Kanári-szigetektől Európán és Észak-Afrikán át a Kaukázusig és az Urálig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, elsősorban nyíltabb erdőkben. Erdei utakon, utak mentén (napfény-mozaikos erdőkben) gyakoribb, helyenként gyakori is lehet.

A hernyó tompazöld, sötét hát- és kettős, sárgásfehér oldalvonallal, feje zöld.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.


Imágó

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 03. 26.
© Hudák Tamás, Mátraháza, 2008. 05. 16.
© Hudák Tamás, Mezőföld, 2015. 04. 19.
© Hudák Tamás, Börzsöny, 2014. 04. 12.
© Hudák Tamás, Balaton-felvidék, 2014. 05. 05.
© Kurucz Lajos, Börzsöny, 2014. 04. 12.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2011. 07. 02.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2014. 04. 05.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 04. 09.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 04. 25.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 04. 03.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 04. 15.
© Hudák Tamás, Balaton-felvidék, 2014. 05. 19.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2014. 08. 22.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 04. 10.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2019. 10. 01.
© Kárpáti Marcell, 2018. 10. 11.
© Balogh Diána, 2017. 03. 22.