Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
hamvas zuzmószövő

Szinoníma: hamvas algaszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Az elülső szárny szürke, világosabb elülső szegéllyel, a szárny keskenyebb és nyújtottabb. A test egyszínű, sötét palaszürke, némi sárgásbarna fénnyel, a hím farpamacsa nagy, világos sárgásszürke; a csáp és a lábak a test színével megegyezőek. Az elülső szárny ezüstös szürke fénye igen erős, a világosabb elülső szegély az r1 érig fut, széles, világos fehér- vagy sárgásszürke. A rajzolat ezenkívül egyetlen megnyúlt feketésbarna pontokból álló pontsor, mely az elülső szegélytől a sejtekig folyamatosan ível, majd erősen megtörik és a sejt közepétől ferdén a tő felé haladva éri el a belső szegélyt. A hátulsó szárny kissé világosabb, tisztább szürke, szegélytere árnyalatnyival sötétebb a belső térnél. A fonák csaknem teljesen egyszínű, a felszínnél jóval sötétebb barnásszürke, a világos szcgélycsík és a sötét pontsor a felszínről igen halványan átüt, de teljesen hiányozhat is.

Változékonyság: szárnyinak alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 25-33 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (május-július, július-szeptember).

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Gömbös petéje alul benyomott, zöldesszürke vagy szürke. Kis csomókban helyezi el a tápnövényre. Hernyója szürkésbarna, hátán és a hát oldalain feketés sávokkal, oldala szakadozott sávval. Alapszínében piszkosvörös foltok vannak. Nyaka és anális vége feltűnően vörös. Vörösbarna szemölcsein erőteljes szőrcsomók vannak, ezek szürkék, barnásszürkék. Késő nyártól, majd áttelelés után tavasszal táplálkozik. Meglehetősen sűrű szövedékét fatörzs mélyedésében vagy száraz levelek között készíti el, ebben nyugszik a sötétbarna báb.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): Pelosia obtusa

Imágó

© Gór Ádám, Törökország, 2010. 07. 01.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 27.
© Gór Ádám, Ócsa, 2012. 05. 26.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 08. 21.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 09. 11.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2017. 06. 03.