Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852)
lápi zuzmószövő

Szinoníma: lápi algaszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Az elülső szárny egyszínű, sötét kávébarna vagy okkerbarna, a szárny széles. Feje és tora sötét szürkésbarna, potroha világosabb, erősebben szürkés, szőrzete rövid; a hím farpamacsa kicsi. A csáp barna, élén sárga pikkelyzettel, a lábak sötétebb barnák. Az elülső szárny nyújtott, rövid, csúcsa finoman kihegyesedő, főleg a nőstényeken. Az alapszínt változó erősségű sárgás fény élénkíti, a rajzolat egyetlen sötétbarna, erősen ívelt feketésbarna pontsorból áll, néha az ereken is lehet némi sötétbarna behintés; a rojt egyszínű szürkésbarna. A hátulsó szárny világos szürkésbarna, erősen csillogó, a szegélytér kissé sötétebb. A fonákon a szárnyak színezete egyöntetűbb, a felszínnél valamivel sötétebb, a rajzolat elmosódó vagy teljesen hiányzik.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 20-29 mm.

Repülési idő: június-szeptember.

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: lokálisan fordul elő, általában láprétek közelében.

Alapján benyomott petéje eleinte sárga, majd megbarnul. Hernyója szürkés, hosszanti feketés sávokkal, szemölcsei nincsenek. Ősszel, majd áttelelés után tavasszal és nyár elején táplálkozik. Nád üreges szárában készíti el laza bábszövedékét, és ebben alakul át vörösbarna bábbá.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): Pelosia muscerda

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 07. 05.
© Kiss Tamás, 2021. 09. 10.