Pieris napi (Linnaeus, 1758)
repcelepke

Szinonímák: Papilio napi – repce-fehérlepke

Pieridae – Fehérlepkék családja   

Az elülső szárny csúcsa mérsékelten lekerekített, nem hegyes. A külső szegélyen, az erek végződésén elhelyezkedő fekete háromszögek közül az m2 éren látható mérsékelten nagy, az m3 és cu1 éren látható pedig rendszerint kis folttá zsugorodik össze, a cu1 éren legfeljebb csak egy vonal vagy pont van. A hátulsó szárnyon az erek végén mindössze kis pont vagy folt észlelhető, sokszor azok is teljesen hiányoznak. A tőtér és a felső szegély fekete behintése kevésbé erős. A hátulsó szárny fonákja sötétebb-halványabb sárga, fakulás után egyenletesen fehér, a fehér szín azonban nem foltszerűen mutatkozik a szegélytérben, hanem összefüggő. Az erek környéke gyakran üde zöld, az erek mentén fekete behintéssel. A nőstények fekete rajzolati elemi között csak kivételesen van szürke behintés, az elülső szárny fekete foltjai közül az alsót nem köti össze fekete vonal a szegéllyel.
ELSŐ NEMZEDÉK: a hím alapszíne krétafehér, elülső szárnyának a csúcsterén a behintés az erek végződésére korlátozódik, feketésszürke, az m3-cu1 érköz fekete pontja igen apró, elmosódott gyakran hiányzik. A hátulsó szárny fekete pontja az rr végződése fölött a felső szegélyen szintén apró és elmosódott, s a fonák rajzolata átüt a felszínre is. A nőstény alapszíne krétafehér, a csúcstér rajzolata hasonló színű, de terjedelmesebb, mint a hímé, két fekete pettye van, amelyek majdnem függőleges vonalban helyezkednek el egymás fölött, a belső szegélyen és a tőtéren is sűrű a sötét behintés. A rajzolat színe szintén feketésszürke. Hátulsó szárnya olyan, de valamivel sötétebb, mint a hímé. Fonákja olyan mint a hímé, de kissé tisztább sárga, a pettyek jól látszanak.
MÁSODIK ÉS HARMADIK NEMZEDÉK: a hím alapszíne krétafehér, elülső szárnyának rajzolata kormosfekete, a sötét behintés a csúcstér nagy részére kiterjed, a petty is nagyobb, mint az első nemzedéken, a rajzolat tehát jóval terjedelmesebb. Hátulsó szárnyának fekete pettye is erőteljes. A fonák sárga színe sokkal halványabb, az elülső szárnyon csak az ereken van szürke behintés, amely általában halvány, a hátulsó szárnyon szintén erősen redukált, leginkább még a sejt és a cu erek mentén látható. Elülső szárnyának két fekete pettye erős, hátulsó szárnyáé gyenge, halvány. A nőstény sokkal világosabb, mint az első nemzedék nősténye, kormosfekete rajzolata azonban a csúcstéren terjedelmesebb, a két petty is nagyobb. Ugyanez vonatkozik a hátulsó szárny pettyére is. Fonákja olyan, mint a hímé, de az erek fekete behintése még gyengébb, a sárga szín kissé tisztább.

Változékonyság: rendkívül változékony, (rengeteg aberrációja ismert) hiányozhatnak foltok, az alapszín lehet nagyon sötétszürke, illetve erős kénessárga, az erek behintése előfordul, hogy rendkívül kiterjedt és előfordulnak csökevényesek is, amelyek akár fele akkorák is lehetnek, mint a normális méretű példányok.

Védettség: nem védett.

Méret: 33-46 mm.

Repülési idő: márciustól októberig három vagy négy nemzedéke van.

Általános elterjedés: holarktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt közönséges.

A hernyó barnászöld, oldalán világosabb, csíkokba rendezett fekete pontok díszítik, feje szürkészöld.

Tápnövény(ek): lágyszárú keresztesvirágúak (Brassicales).


Hasonló faj(ok): Pieris rapae, Pieris ergane, Pieris mannii, Pieris bryoniae, Pieris brassicae

     Mi a különbség?


Imágó

© Dr Gergely Péter, 2011. 07. 05.
© Káldi József, Koroncó, 2015. 04. 09.
© Dókus Gyöngyvér, Törökbálint, 2017. 05. 10.
© Hudák Tamás, Bükk, 2012. 05. 19.
© Gór Ádám, Páty, 2009. 06. 29.
© Gór Ádám, Szob, 2010. 04. 09.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 03. 30.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 02. 13.
© Dr Gergely Péter, 2013. 04. 29.
© Gór Ádám, Királyrét, 2008. 06. 28.
© Gór Ádám, Garancsi-tó, 2009. 04. 13.
© Hudák Tamás, Pilisborosjenő, 2011. 04. 09.
© Káldi József, Koroncó, 2017. 03. 28.
© Kurucz Lajos, 2013. 08. 17.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 04. 06.
© Hudák Tamás, Keszthelyi-hg., 2013. 06. 16.
© Hudák Tamás, Keszthelyi-hg., 2013. 06. 16.
© Gór Ádám, Páty, 2009. 06. 29.
© Gór Ádám, Szob, 2010. 04. 09.
© Gór Ádám, Budaörs, 2011. 04. 17.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2010. 09. 13.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2010. 09. 19.