Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
kankalin-tarkabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az ajaktapogató rövid, oldala feketés, csúcsa világos. A hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej- és torszőrzet fehéres szőrökkel erősen tagolt, a gallér felső harmadában éles, sötét csíkkal. A potroh barnás árnyalatú, a lábak sötétek, világosan gyűrűzöttek. Az elülső szárny nyújtott, a hímeké finoman kihegyesedő, a nőstények szárny csúcsa jobban lekerekített. A kör- és a vesefolt vékony feketés vonallal keretezett, a vesefolt feltűnő fehéresszürke kitöltésű. A csapfolt csak halványan rajzolódik ki. A keresztvonalak markánsak, kettősek, sötét-világos kontrasztúak. A belső zegzugos, a külső keresztvonal enyhén ívelt, fogazott. A tövi keresztvonalból csak a kezdeti szakasz látszik. A hullámvonal fehéresszürke, vékony, időnként felszakadozó, belső oldalán a nyílfoltok mérete példányonként erősen változó. A rojt fehéresszürke, sötét középvonallal. A hátulsó szárnyon a holdfolt és a keresztvonal halványan látható; a rojttő sötét, a rojt fehéresszürke, sötét középvonalú. A fonák fehéresszürke, változó erősségű barnásszürke behintéssel. A vesefolt, a holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka mindig megtalálható.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 34-38 mm.

Repülési idő: augusztus-október.

Általános elterjedés: Európában és Kis-Ázsiában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: száraz és mérsékelten nedves, meleg tölgyesekben és vegyeserdőkben él; szórványosan sokfelé megtalálható.

Hernyója szürkés behintésű pirosasbarna, három vékony, fehér hátvonallal, melyek között apró fehér pontokat találunk. Oldalvonala beleolvad a hasi oldal világosabb színébe, de jól látható az őt kísérő árnyékvonal, melyben szelvényenként egy-egy apró fehér pont van. A légzőnyílások fehérek, fekete keretűek. Nyakpajzsa és feje barna. Peteként telel.

Tápnövény(ek): baraboly-fajok (Chaerophyllum spp.), árvacsalán-fajok (Lamium spp.), kankalin-fajok (Primula spp.).

Hasonló faj(ok): Crypsedra gemmea, Hadena magnolii

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 08. 31.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 08. 31.
© Dr Gergely Péter
© Káldi József, 2021. 09. 02.
© Káldi József, 2021. 09. 05.
© Kiss Tamás, 2019. 09. 01.