Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
zöldes pihésszövő

Szinonímák: Noctua ridens, Noctua flavicornis, Noctua chrysoceras, Polyploca neoridens

Thyatiridae – Pihésszövők családja   

Az elülső szárny zöldes árnyalatú. Rojtjainak tövénél az érközökben kicsiny fekete ívekből álló vonal fut. A harántvonalak igen zegzugos lefutásúak. A hátulsó szárny rojtja is tarka. Feje, tora zöldesszürke, barnászöld, dús szőrzettel fedett. Csápja vörösbarna. Az utótor szőrzete piszkosfehér. A potroh zöldes árnyalatú barnásszürke, hasoldala vörhenyes vagy rózsaszín árnyalatú. A lábakat bozontos barnás vagy zöldesszürke szőrzet fedi. Elülső szárnya megnyúlt, csúcsa lekerekített. Alapszíne a zöldesszürke valamelyik árnyalata. Rajzolata változó erősségű. A szegély- és a tőtérben egy-egy világos, erősen zegzugos vonal fut, közöttük 3-4 további harántvonal különböztethető meg. A középteret kétoldalt barnásabb árnyalatú mező határolja. A középtérben rendszerint jól látszik a kör- és a vesefolt („bagolyrajzolat"). Hátulsó szárnya a külső szegély felé fokozatosan sötétedő, a középtérben olykor világosabb harántsáv fut. Az erek sötétebbek az alapszínnél. A fonák barnásszürke, az elülső szegély mentén apró sötétszürke foltok sorakoznak, és felismerhető egy-két homályos, sötétebben vagy világosabban kiemelkedő harántvonal is. A rojt sötét vagy világos zöldesszürke vagy szürke, illetve piszkosfehér-szürke.

Változékonyság: gyakoriak az egészen sötét, alig rajzolt példányok, amelyeken az elülső szárny harántvonalai teljesen elmosódottan látszanak csak. Máskor igen erősen kontrasztos rajzolatú, az ilyen példányok harántvonalai a halvány zöldesszürke alapszínből feltűnően kiemelkednek.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-36 mm.

Repülési idő: március-április.

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: tölgyerdőkben mindenütt elterjedt és gyakori.

Petéje hordó alakú, felső pólusa benyomott, sárga, élénkvörös pettyel. Kifejlett hernyója halványzöld, sárgászöld, a hátán két szakadozott, oldalán jórészt folyamatos, sötétebb, zöld vonallal. Összeszőtt levelek között él és ugyanitt bábozódik be. Zömök bábja barna, a kremaster hegyes, két görbe tövissel. A báb áttelel.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2017. 05. 07.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2019. 03. 29.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 03. 24.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 04. 11.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 04. 12.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 03. 30.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 03. 30.
© Dr Gergely Péter, 2013. 04. 19.
© Dr Gergely Péter, 2007. 03. 29.
© Dr Gergely Péter, 2014. 03. 21.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2016. 05. 08.
© Kárpáti Marcell, 2016. 05. 11.
© Kárpáti Marcell, 2020. 05. 12.
© Gór Ádám, Bulgária, 2013. 05. 08.
© Dr. Csóka György, 2020. 05. 19.