Polymixis rufocincta isolata L.Ronkay & Uherkovich, 1983
villányi télibagoly

Szinonímák: Polia ruficincta, Myxinia rufocincta isolata – magyar tarkabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny világos kékesszürke vagy fehéresszürke, a sárgás rajzolati elemek (a hazai populációról!) hiányoznak. Az ajaktapogató rövid, enyhén felfelé görbülő. A hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej- és a torszőrzet egyöntetű, fehéres szőrökkel kevert kékesszürke, a potroh ennél világosabb árnyalatú. A hasoldal és a lábak világosszürkék, a lábak sárgán gyűrűzöttek. Az elülső szárny erősen kiszélesedő, csúcsa enyhén lekerekített. A rajzolati elemek eléggé elmosódottak, általában színkontrasztjuk emeli ki őket. A körfolt kicsi, kerek, a vesefolt nagy, egyenesen álló, mindkettő világos kitöltésű, a vesefolt alsó harmadában egy sötétebb folttal. A keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek, a középtér mindig besötétedő. A hullámvonal csak igen halványan látható, rendszerint felszakadozó, belső oldalán a nyílfoltok kicsik, vagy hiányoznák. A rojt kékesszürke, változó mértékben foltozott. A hátulsó szárny a hímeknél világosszürke, éles kontraszt nélküli, keskeny szegélytérrel; a nőstényeké egyöntetű sötétszürke. A holdfolt általában megtalálható, de igen halvány. A fonák világos kékesszürke, a nőstényeken erős sötétszürke behintéssel, a holdfolt árnyéka erősen, a vesefolt és a külső keresztvonal csak halványan figyelhető meg.

Változékonyság: a Magyarország déli részén élő endemikus populáció kisebb méreteivel, sötétebb kékesszürke színezetével, a sárga és vöröses rajzolati elemek teljes hiányával, valamint sötét hátulsó szárnyával és fonákjával különbözik a nevezéktani alfajtól.

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő.

Méret: 32-36 mm.

Repülési idő: október-december.

Általános elterjedés: Dél-Európában és Nyugat-Ázsiában elterjedt faj, az alfaj csak Magyarországon él.

Magyarországi elterjedés: eddig csak a Szársomlyó sziklagyepjeiből és ritkás sziklai bokorerdeiből ismert.

Hernyója sárgászöld vagy lilászöld, oldalvonala sárgás. A légzőnylíások feketék, mellettük két-két (egy kisebb és egy nagyobb) fekete folt látható. Az egész testét halvány márványos minta fedi, feje zöld. Peteként telel.

Tápnövény(ek): habszegfű-fajok (Silene spp.).

Hasonló faj(ok): Polymixis xanthomista

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 05.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 05.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 10.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 11. 05.
© Dr Gergely Péter