Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)
Metelka-medvelepke

Szinonímák: Rhyparioides flavidus metelkana, Rhyparioides metelkanus

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Feje és tora sárgás, némi barnás szőrzettel, a homlok és az ajaktapogató sötét vörösesbarna. A tor középvonalában néha keskeny vörösbarna szőrcsík fut végig. A potroh világos sárgásvörös, némi rózsaszínes árnyalattal, a foltsorok – elsősorhan a nőstenyen – élesek, feketék, a hím esetében elmosódottak. A hasodal vörösbarna, foltozatlan. A hím elülső lábpárja csokoládébarna, a többi vörösbarna, sötétebb barna csíkkal, a nőstény valamennyi lába pirosbarna, sötét szürkésbarna csíkkal. A hím elülső szárnya fénylő világossárga, elülső szegélye vörösbarna. A sejt közepén és végének alsó szélén fekete ponttal, a sejt alsó szélén egy, azon túlnyúló vörösbarna sávval. A sejt végén halvány vörösbarna vonal, a szegélytérben fekete pontokból álló igen szakadozott vonal fut, a rojt rózsaszínű. A hátulsó szárny egyszínű, rózsás árnyalatú, világos húspiros, rojtja kicsit világosabb, enyhén sárgás fénnyel. A holdfolt és a foltsorokra szakadozott szegélysáv fekete. A fonák világos narancsbarna, erős vörhenyessárga árnyalattal. A szegélyek mentén piros és szürke hehintéssel, a foltok feketések, a tőtérben és a sejtben erősebb piros színezéssel. A nőstény elülső szárnya sötétebb sárga, a rajzolati elemek vörösbarnák, a keresztvonalak folytonosabbak. A sejt alatti sáv szélesebb. A csúcs- és a szegélytérben erősebb barnás behintéssel. A hátulsó szárny élénkpiros, a holdfolt és a szegélytéri foltsor feketék, sokszor a tőtérben is van határozatlan körvonalú fekete folt, és az ereken is van némi fedettség. A rojt sárgás, a fonák narancsbarna, az elülső szegély feketés, a foltok feketék, egyéb sötét behintés csekély.

Változékonyság: az elülső szárnyról hiányozhatnak a foltok.

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

Méret: 38-44 mm.

Repülési idő: június-július.

Általános elterjedés: Közép- és Nyugat-Európa egyes országaiban lokálisan él.

Magyarországi elterjedés: a Duna-Tisza köze mocsaras vidékein, a Hanságban és a Nyírségben él, de kóbor példányai szinte bárhol felbukkanhatnak.

Félgömb alakú petéje sárgás, hernyója fehér, szürke hátú, fehéres hosszanti sávokkal. Hasa szürke, haslábai vörösbarnák, feje feketés. A hernyót dús szürkéssárga szőrzet borítja. A hernyó jól úszik, friss tápnövényét úszva közelíti meg. Szövedékben bábozódik, amely vízinövények levelei közé van erősítve. A báb zömök, sötétbarna vagy feketés, a kremasteren szőrcsomó van. Hernyóként telel.

Tápnövény(ek): gyermekláncfű (Taraxacum officinale), mocsári kutyatej (Euphorbia palustris), mocsári gólyahír (Caltha palustris).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, Kiskunság, 2010. 07. 11.
© Dr. Kalotás Zsolt, Kiskunság, 2010. 07. 11.