Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
bíborszínű medvelepke

Szinoníma: Phalaena purpurata

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Feje és tora hosszan, sötétsárgán szőrözött, a homlok és az ajaktapogató oldala változó erősségű vörösbarna és pirosas pikkelyezettségű, a csúcsíz sötét. A potroh narancssárga, ritkás és hosszabb sárgás szőrzettel, a hátoldal közepén és a légzőnyílásoknál fekete foltokkal. A hasoldal és a combok pirosak, a lábszárak barnák. A hím csápja hosszan fésűs, a nőstényé fogazott. Az elülső szárny sötét citromsárga vagy tojássárga, gyakran némi pirosas árnyalattal, az elülső szegély éle sötétebb. A keresztvonalak foltokra szakadozottak, a foltok az elülső szegély mentén élesek és nagyok, szürkék sötétebb körvonallal. A szárny középterében rendre aprók, de nagyságuk változó, vannak szinte teljesen rajzolatlan példányok is. A hullámvonal felső szakasza esetenként vonallá záródik össze ilyenkor erősen zegzugos. A rojt sárga, a szegélytérben az ereken gyakran sötétebb fedettséggel. A hátulsó szárny élénkpiros, az erek mentén változó erősségű sárgás behintéssel, a rojt és a tőtér, a belső szegély szőrzete sárga. A sejtfolt fekete, mellette kívülről és belülról foltokra szakadozott fekete sávval, a foltokon áthaladó erek világosabb behintése érzékelhető. A fonák sárga vagy sárgásvörös, terjedelmes pirosas behintéssel. Az elülső szárny az elülső szegélye mentén sötét behintésű, a foltok feketék és szürkék, igen változó erősségűek.

Változékonyság: az elülső szárnyon a foltok intenzitása változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 42-55 mm.

Repülési idő: május-július.

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: domb- és hegyvidékeinken, illetve a Dunántúl síkvidékein él, de kóbor egyedei bárhol felbukkanhatnak.

Petéje félgömb alakú, sárga. A hernyó szürke, oldalán fehér keretű fekete szemfoltok vannak, valamint piszkossárga, szaggatott oldalvonala. Hátán sárga vonal húzódik. Szőrzete piszkosfehér, a háton rőtvörös, olykor élénk citrom sárga. Hernyóként telel. Szürkéssárga szövedékben bábozódik. Bábja sötétbarna, fényes, a kremasteren horgas tövisek vannak.

Tápnövény(ek): csalán-fajok (Urtica spp.), szeder-fajok (Rubus spp.), galaj-fajok (Galium spp.), peremizs-fajok (Inula spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), fűz-fajok (Salix spp.), szil-fajok (Ulmus spp.), csonthéjas magvú gyümölcs-fajok (Prunus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Gór Ádám, Vérteskozma, 2008. 06. 07.
© Gór Ádám, Csákvár, 2010. 06. 19.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2015. 06. 18.
© Dr Gergely Péter, Jósvafő, 2005. 07. 12.
© Dr Gergely Péter, 2014. 06. 20.
© Szombathelyi Ervin
© Kovács Pál, Nyakas-hegy, 2010. 07. 09.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Csákvár, 2011. 06. 02.
© Gór Ádám, Vérteskozma, 2008. 05. 16.
© Gór Ádám, Csákvár, 2010. 05. 22.
© Gór Ádám, Csákvár, 2010. 06. 07.
© Gór Ádám, Csákvár, 2011. 04. 26.
© Gór Ádám, Csákvár, 2011. 04. 30.
© Soproni János, Sopron, 2011. 04. 24.
© Gór Ádám, Csákvár, 2011. 05. 19.
© Balogh Diána, 2015. 05. 25.