Saragossa implexa (Hübner, 1813)
ázsiai szegfűbagoly

Szinonímák: Apamea fallovi, Sideridis implexa

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny homokbarna vagy világos sárgásbarna, a rajzolati elemek világos okkerszínüek vagy fehérek. A fej és a tor az elülső szárny színezetével megegyező, a gallér töve sárgás, a válltakarók is sárga szőrökkel kevertek. A potroh világosabb tónusú, halvány okkerszürke, a hím farpamacsa és az oldalsó szőrszegély sárgásbarna. Az elülső szárny sárgás-fehéres pikkelyekkel sűrűn meghintett, a keresztvonalak zegzugosak, halványsárgák, kisebb sárgás foltokkal, esetleg világosabb pasztával kiemeltek. A kör- és vesefolt finom fehér vonallal körülrajzolt, kitöltésük az alapszínnel megegyező; a csapfolt hiányzik, legfeljebb egy elmosódó világos foltocska helyettesíti. A hullámvonal erősen zegzugos, vékony fehér vonal, a rojttő sárgás, belülről barna holdfoltocskák és egy igen finom fehér vonal szegélyezi. A rojt barna, sárgával foltozott. A hátulsó szárny belső tere világosbarnával erősen fedett fehéres, a szegélytér széles és tömöttebb, de csak kevéssel sötétebb. A rojttő barna, a rojt sárgásfehér, barnával részben kevert. A fonák sárgásfehér, az elülső szárny erősen, a hátulsó gyengébben barnával fedett. A holdfoltok halványak, de láthatóak, a keresztvonal az elülső szárnyon széles világos paszta, a hátulsón alig kivehető, diffúz barna árnyék.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 28-33 mm.

Repülési idő: május-június.

Általános elterjedés: Európa déli részein, Észak-Afrikában és Kis-Ázsiában terjedt el.

Magyarországi elterjedés: elsősorban a Duna-Tisza-közén lévő homokterületeken találták, de ismeretes a Velencei-hegységből és a Keleti-Bakonyból is. Az elmúlt 30 évben újabb példányai nem kerültek elő.

Hernyója nem ismert.

Tápnövény(ek): szegfű-fajok (Dianthus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.