Saragossa porosa kenderesiensis (Kovács, 1968)
sziki ürömbagoly

Szinoníma: Orthosia porosa kenderesiensis

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny barnás fényű sötét hamuszürke, a rajzolat sötétebb szürke és feketés. A hím csápja röviden, kétoldalian fésűs, a nőstényé gyengén fogazott. A csáptengely mindkét ivarnál világos. A fej és a gallér színezete a torszőrzetnél sötétebb, barnás árnyalatú. A válltakarók és a torszőrzet egyöntetű, az előtori pamacs kicsi, felmeredő. A potroh sötét barnásszürke. Az elülső szárny tővonala rövid, fekete; a keresztvonalak kettősek, világos kitöltésűek. A csapfolt erőteljes, igen sötét, legtöbbször feketésszürke kitöltésű. A körfolt kerek, az alapszínnél világosabb közepű. A vesefolt szaggatottan sötéttel körülrajzolt. A két folt közti tér a sejtben, továbbá a vesefolt mögötti, a külső keresztvonalig tartó szárnyrész szintén sötét (feketésszürke) kitöltésű. A belső keresztvonal döntően egyenes lefutású, csak a belső szegély közelében törik meg. A külső keresztvonal erősen ívelt, gyengén fogazott. A hullámvonal világos, általában foltokra szakadozott, belső oldalán a nyílfoltok feketék. A rojt barnás árnyalatú sötétszürke. A hátulsó szárny szürkésbarna, az erek sötétebben fedettek, a holdfolt és a keresztvonal csak halványan látható, élesen elkülönült szegélytérrel nem találkozunk. A rojt sötétszürkés fehér. A fonákon a holdfolt mindig megtalálható, a vesefolt árnyéka és a külső keresztvonal esetenként szintén kirajzolódik.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Méret: 32-36 mm.

Repülési idő: május-június, augusztus.

Általános elterjedés: a Kárpát-medencétől az Ural lábáig elterülő sztyeppjellegű területeken élő faj. A hazai alfaj csak nálunk él.

Magyarországi elterjedés: az Alföld és a Velencei-tó környéki síkvidéki gyepterületek egyes pontjairól ismert. Rendkívül lokális és ritka. Elsősorban szikeseken honos, de más, kötött talajú élőhelyeken is megtalálható.

A hernyó nem ismert.

Tápnövény(ek): üröm-fajok (Artemisia spp.).

Hasonló faj(ok): Hyssia cavernosa

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 07. 31.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 07. 31.
© Dr Gergely Péter