Scotochrosta pulla ([Denis & Schiffermüller], 1775)
sötét őszibagoly

Szinoníma: Egira pulla

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az ajaktapogató rövid, egyenes, előreálló. A hím csápja egészen gyengén fogazott, a nőstényé fonalas. A csáptengely mindkét ivarnál szürkésbarna. A torszőrzet az elülső szárny alapszínével megegyező, feketésszürke, vagy sötét szürkésbarna. A gallér tövén és a felső szegélyén egy-egy fekete csíkot találunk. A válltakarók belső szélén az előtöri pamacs tövénél és az utótori pamacs csúcsán feketésvégű szőröket találunk. A torpamacsok lesimítottak. A körfolt kicsi és kerek, a vesefolt nagy, egyenesen álló, talpa szélesen kihúzott. Mindkét folt éles kontúr nélküli, a vesefolt alsó harmadában egy nagy, fekete folt látható; a hímeknél a foltok kitöltése sárgás árnyalatú is lehet. A keresztvonalak szimplák, erősen fogazottak, esetenként felszakadozóak, gyakran az alapszín szálkás színmintázatába olvadóak. A hosszanti erek sötéten fedettek. A rojt szürkés árnyalatú sötétbarna, a hímeknél sárgás árnyalatú szabálytalan mintázattal. A hátulsó szárny fehéresszürke, az erek feltűnőek, feketésbarnával fedettek. A holdfolt nem látható. A rojttő sötét, a rojt barnásszürke. A fo-nák barnás behintésú fehéresszürke, a példányok egyrészén a vesefolt és a külső keresztvonal árnyéka is megfigyelhető.

Változékonyság: alapszíne kissé változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 38-42 mm.

Repülési idő: szeptember-november.

Általános elterjedés: Európa déli részein és a Közel-Keleten él.

Magyarországi elterjedés: élőhelyei a meleg, szubmediterrán jellegű, bokros tölgyesek. Ritka és lokális.

Hernyója barna, egyenletesen vastag, apró sárga pontocs-kákkal behintett. Hátvonala vékony, sárga, kétoldal feketével árnyékolt, a szelvényhatárokon megtörik. A mellékhátvonal hasonló, az árnyékolás azonban a második szemölcspáron háromszögletű folttá szélesedik. A légzőnyílások feketék. Nyakpajzsa és feje fekete, apró sárga pontokkal, a három hátvonal a nyakpajzsról indul. Peteként telel.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 09. 16.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 09. 28.
© Dr Gergely Péter
© Pintér Balázs, 2016. 10. 01.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.