Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
nagy molyszövő

Szinonímák: Phalaena irrorella – nagy algaszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A hím csápja fésűs; a szárnyak színe halvány narancssárga. A hátulsó szárnyán a fekete foltok hiányozhatnak; ha megvannak, akkor számuk rendszerint egy vagy kettő. Feje és teste fekete, sűrűn testhez állón szőrözött. Gallérja, válltakarója, pajzsocskája és farpamacsa a szárny alapszínével megegyező vagy annál kissé sötétebb. Csápja feketésbarna. Elülső szárnya lekerekített, szegélyei és rojtja halvány narancssárga, az alapszínnél valamivel sötétebb. Rajzolata apró, fekete, ritkán álló pontokból áll. A hátulsó szárny színezete megegyező az elülső szárnyéval vagy annál csak valamivel világosabb, a szárnytő nem szürkül el. Rojtja kissé sötétebb, mint a szárny. Az elülső szárny fonákján a sötétebb keretezettség feltűnőbb. A szárnyak közepe szürkésbarna behintésű.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 18-33 mm.

Repülési idő: június-július.

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: lokálisan terjedt el, főképp hegyvidékeink sziklás területein fordul elő.

Hernyója barnásfekete vagy kékfényű fekete, hátán foltokból képződött sáv, hátának oldalán zöldes pettyekhől álló sáv van. Oldalai is sárgásan foltosak. Szemölcsei feketék, szőrzete vörösbarnával kevert fekete. Nyártól, majd áttelelés után kora tavasszal tűplálkozik. Bábozódáshoz szőrökkel kevert laza szövedéket készít. Bábja megnyúlt, vörösbarna.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): Setina roscida

Imágó

© Dr Gergely Péter, 2021. 08. 02.