Setina roscida ([Denis & Schiffermüller], 1775)
sárga molyszövő

Szinonímák: Noctua roscida – sárga algaszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

Az elülső szárny keskeny, rövid, színe vörhenyes árnyalatú tojássárga. Feje, teste fekete, szőrzete sűrű, lesimuló. Tora és potroha zömök. Gallérja, válltakarója, pajzsocskája és farpamacsa halvány narancssárga; csápja barnásfekete. Az elülső és hátulsó szárny színe alig különbözik, a tőnél rendszerint szürkésen behintett, a szárny keretezése sem feltűnő. Az elülső szárny csúcsa lekerekített, a rajzolatát alkotó mintázat nem pontokból, hanem kisebb-nagyobb fekete, egymáshoz közelálló foltokhól áll. A hátulsó szárny foltjai a szegély mentén nem szabályosan helyezkednek el, viszonylag nagyok, szélük többnyire elmosódott, számuk rendszerint több mint három. Az elülső szárny fonákjának középső része szürkén behintett.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 12-25 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (április-június, július-augusztus).

Általános elterjedés: Közép- és Nyugat-Európa egyes országaiban él.

Magyarországi elterjedés: lokálisan fordul elő.

Sárgával pettyezett feketésbarna hernyója hátán elmosódott világos sáv van. Szemölcsei feketék. Szőrzete barnával kevert fekete, a szemölcsön csomókban áll. Nyáron, majd ősszel és áttelelés után tavasszal táplálkozik. Zuzmók között készíti el laza, halvány bábszüvedékét. Bábja piszkossárga, lekerekített.

Tápnövény(ek): zuzmók (Lichenophyta).

Hasonló faj(ok): Setina irrorella

Imágó

© Dr Gergely Péter, Csákvár, 2014. 05. 05.
© Horváth Gábor, Ausztria, 2013. 08. 06.
© Gór Ádám, Csákberény, 2018. 04. 30.
© Káldi József, Koroncó, 2017. 05. 20.
© Kovács Pál, Dorog, 2009. 05. 02.
© Kovács Pál, Dorog, 2009. 05. 02.