Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840)
tavaszi görvélyfű-csuklyásbagoly

Szinoníma: Cucullia prenanthis

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny belső szegély sávja keskeny, feketésbarna, a hátulsó szárny mindkét ivar esetében csaknem egyszínű sötétbarna. A fej sötétbarna, az ajaktapogató oldalt feketés szőrzettel fedett. A gallér sötét kékesszürke, némi aranybarna árnyalattal, csúcsa szélesen sötét vörösbarna, alatta egy fehéres vonallal. A tor fehéresszürke, a válltakarók barnával, sötétebb szürkével és fehérrel kevertek, a középső sáv és az utótor sötétbarna, a pamacsok feketés csúcsúak. A potroh szürkésbarna, a háti pamacssor sötét csokoládébarna. Az elülső szárny fénylő ezüstösszürke, változó erősségű kékesszürke, aranyló barna és sötétbarna fedettséggel. A keresztvonalak és a bagolyrajzolat foltjai hiányoznak vagy igen halványak, csupán a külső keresztvonal alsó harmada élesebben kirajzolt. Ez utóbbi erősen csipkézett, kettős vonal, a holdalakú foltok az alapszínnél csak kevéssé világosabbak. A belső keresztvonal igen erő- sen hullámos, kettős; a kör- és a vesefolt helye egyes példányokon világos árnyékként felismerhető, a hullámvonal helyén olykor egy-két rövidebb, sötét vonalka látható. A rojttő vékony sárgásfehér vonal; a rojt barna, az erek folytatásában fehéres csíkocskák futnak. A hátulsó szárny tőterének barna behintése kevésbé erőteljes, a holdfolt árnyéka is gyakran kirajzolódik. A rojttő barna, a rojt fehéres, barna középszalaggal. A fonák fehéres alapszíne csak a hátulsó szárny tőterében ismerhető fel, egyébként a szárnyak többi része tompa barnával fedett; a holdfoltok kis, kerekített, diffúz foltocskák, míg a keresztvonalak alig látható, szétfolyó barna pászták.

Változékonyság: mintázata és színezete kissé változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 37-43 mm.

Repülési idő: április-július.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig él, azonban a déli és északi területekről hiányzik.

Magyarországi elterjedés: ritka, főként a középhegységek és a dunántúli dombvidékek hűvös, nedves erdeiben fordul elő.

A hernyó zöld, hátán egy, oldalain két-két fehér vonallal. Testtét fehér pontok fedik, a feje zöld. Vörhenyesbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): ökörfarkkóró-fajok (Verbascum spp.), görvélyfű-fajok (Scrophularia spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia asteris, Shargacucullia lychnitis, Shargacucullia gozmanyi, Shargacucullia scrophulariae, Shargacucullia thapsiphaga, Shargacucullia verbasci

Imágó

© Dr Gergely Péter, 2017. 06. 25.

Egyéb stádiumok

© Dr Gergely Péter, 2015. 06. 22.