Shargacucullia thapsiphaga (Treitschke, 1826)
fakó csuklyásbagoly

Szinoníma: Cucullia thapsiphaga

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szegély csak kevéssel sötétebb a sárgás- vagy palaszürke alapszínnél (esetleg azzal megegyező); a tőtérben igen gyakran az alapszínbe mosódik. A kör- és vesefolt sok apró pontocskával kirajzolt, jól kivehető. A belső szegély sötét sávjában a fekete csík széles és a tőtértől csaknem a a külső ke- resztvonalig fut, általában csak legvégső szakasza megy át sötétbarnába, a tornus sávját kis feketés vonal, valamint szürkés és barna paszta alkotja. A hím hátulsó szárnya szürkével kissé fedett fehéres, a szegélytér viszonylag széles, de diffúz; a nőstény hátulsó szárnya gyakran erősen elsötétülő, szürkés vagy szürkésbarna behintésű.

Változékonyság: mintázata és színezete kissé változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Méret: 40-49 mm.

Repülési idő: június-július.

Általános elterjedés: Európában és a Közel-Keleten él.

Magyarországi elterjedés: az Alföld meleg, száraz homokpusztáiról, a középhegységek és a dombvidékek meleg, meszes-dolomitos sztyepplejtőiről és sziklagyepjeiből ismert.

A hernyó fehéreszöld, feje is hasonló színezetű, hátán és oldalán elmosódó viaszfehér vonalakkal; a sötét foltmintázat szinte mindig elenyésző, csak ritkán találkozhatunk erős fekete pontozású példánnyal. Zöldesbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): ökörfarkkóró-fajok (Verbascum spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia asteris, Shargacucullia lychnitis, Shargacucullia prenanthis, Shargacucullia scrophulariae, Shargacucullia gozmanyi, Shargacucullia verbasci