Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
ökörfarkkóró-csuklyásbagoly

Szinoníma: Cucullia verbasci

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny belső szegélysávja szélesebb, barna, a hátulsó szárny sárgásfehér sötétebb szegélytérrel (hím), vagy barna, többé-kevésbé kivilágosodó tőtérrel (nőstény). A fej fakósárga vagy vajszínű, számos barna szőrpamattal és csíkocskával, az ajaktapogató oldala is hasonló színezetű. A gallér fehéressárga, némi szürke árnyalattal, csúcsa sötétbarna, alatta két fehéres és egy szürke vonallal. A válltakarók színezete a gallérral megegyező, emellett néhány szürkésbarna pikkelyszőrpamat is megfigyelhető, egyébként a tor vörösbarna, a pamacsok nagyok, sötét csúcsúak. A potroh világos homokszínű, sokszor vörhenyes vagy sárgás pikkelyszőrökkel fedett, a háti pamacsok csokoládébarnák, az oldalszegély is némiképp barna. Az elülső szárny halványsárga vagy krémszínű, szalmasárgával és vörösesbarnával behintett, az elülső és belső szegély szélesen vörhenyesbarna. A keresztvonalak változó erősségűek, barnák, kettősek és erősen hullámosak; a hullámvonal helyét legfeljebb néhány sötétebb árnyékfolt jelzi. A kör- és vesefolt alig látható, rendszerint csak az alapszínnél némiképp világosabb kitöltés és néhány tűhegynyi sötét pontocska rajzolja ki. A külső keresztvonal alsó harmada éles, a bezárt holdfoltok fehéresek, a belső szegély éle, a belső keresztvonal alsó íve és a tornus egyik vonalkája feketés vagy sötétszürke. A rojttő sárgásfehér, a rojt barna, belső fele gyakorta szürkés, az erek folytatásában fehéres csíkocskák találhatóak. A hátulsó szárny fehéres alapszíne a hímnél jól látható, a nősténynél barnával erősen fedett, a szegélytér eléggé széles és sötét; a holdfolt halvány, hosszú vonalka. A rojttő barna, a rojt fehér, barna középszalaggal. A fonák fehéres, változó erősségű barna behintéssel; az elülső szárny rendszerint teljes egészében sötét, szegélyei sötétbarnák, a csúcstérben fehéren foltozottak. A keresztvonalak redukálódtak, a holdfolt kicsi, általában elég jól látható.

Változékonyság: mintázata és színezete kissé változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 43-55 mm.

Repülési idő: május-július.

Általános elterjedés: Európától Közép-Ázsiáig él.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

A hernyó fehér, hátán szelvényenként egy-egy fekete keresztsáv (hiányozhat), 2-2 fekete pont és közöttük sárga szín díszlik. Oldalain 4-4 fekete pont látható. Feje és lábai sárgák. Vörhenyesbarna bábként telel a talajban.

Tápnövény(ek): ökörfarkkóró-fajok (Verbascum spp.), görvélyfű-fajok (Scrophularia spp.).

Hasonló faj(ok): Cucullia asteris, Shargacucullia lychnitis, Shargacucullia prenanthis, Shargacucullia scrophulariae, Shargacucullia thapsiphaga, Shargacucullia gozmanyi

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2016. 05. 13.
© Kárpáti Marcell, 2016. 05. 17.
© Balogh Diána, 2017. 04. 02.
© Káldi József, 2015. 05. 15.
© Káldi József, 2015. 05. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2017. 06. 09.
© Dr Gergely Péter, 2004. 06. 05.
© Dr. Csóka György