Sideridis lampra (Schawerda, 1913)
földitömjén-sziklabagoly

Szinonímák: Leucania evidens, Leucania lampra, Sideridis anapheles, Sideridis evidens – földitömjén sziklabagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

Az elülső szárny világos sárgás- vagy vörhenyesbarna, sötétebb barna rajzolattal. Az ajaktapogató rövid, egyenes, a hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej és torszőrzet egyöntetű, az elülső szárny alapszínénél valamennyivel sötétebb árnyalatú, a tori pamacsok lesimítottak; a potroh szürkés árnyalatú barnássárga. Az elülső szárnyon a bagolyrajzolat teljes, a keresztvonalak vékonyan, egy vonallal kihúzottak. A körfolt nagy, enyhén lapított, a vesefolthoz és csapfolthoz hasonlóan az alapszínnel megegyező kitöltésűek. A hosszanti erek sötéttel fedettek. Az árnyékvonal széles, de kontraszt nélküli, barna sávként jelentkezik. A belső keresztvonal hullámos, a külső gyengén fogazott, ívelt. A hullámvonal halvány, belső oldalán erős, sötét árnyék emeli ki. A rojttő és a rojt sötét vörhenyesbarna. A hátulsó szárny világos barnásszürke, barnásvörös behintéssel. A szegélytér sötétebb behintésű, de nem válik el élesen a középtértől. A holdfolt és a keresztvonal halvány, de mindig látható. A rojttő világos, belső oldalán éles, határ nélküli pirosas behintéssel, a rojt világos barnásszürke. A fonák sárgásszürke, a szegélytereken erősebb barnássárga vagy pirosassárga behintéssel. A vesefolt, a holdfolt és a külső keresztvonal árnyéka halványan kirajzolódik.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 28-32 mm.

Repülési idő: április-június, július-augusztus.

Általános elterjedés: Közép-Európától a Balkán-félszigeten és Kis-Ázsián át Közép-Ázsiáig elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: melegkedvelő, száraz homokpusztákon és dolomit-sziklagyepekben él, lokális.

A hernyó sárgásbarna, pirosasbarna behintéssel, minden szelvényen egy halvány keresztvonallal, hátán elszórt, tűhegynyi fekete foltokkal; a légzőnyílások fehérek, feketével keretezettek. Feje kicsiny, sárgás. Hernyóként telel.

Tápnövény(ek): gurgolya-fajok (Seseli spp.), földitömjén-fajok (Pimpinella spp.), borbolya-fajok (Berberis spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 04. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 07. 27.
© Dr Gergely Péter
© Gór Ádám, 2021. 06. 10.
© Gór Ádám, 2021. 07. 03.
© Gór Ádám, 2021. 07. 27.
© Gór Ádám, 2021. 07. 27.
© Gór Ádám, 2021. 07. 28.
© Gór Ádám, 2021. 08. 09.
© Baranyi Tamás, 2006. 07. 23.