Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)
sárgás medvelepke

Szinonímák: Spilosoma lutea, Spilarctia luteum

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A szárnyak halványsárgák, a potroh sötét tojássárga. A fej és a tor fakósárga, az ajaktapogató, és részben a homlok is, szürkésbarna. A potroh első szelvényein dús, halványsárga szőrzettel, a három sötét foltsor erőteljes. A hasoldal fehéressárga, a lábak combjai sárgásak, a lábszárak barnák. A szárnyak alapszíne változó erősségű sárga, a hátulsó szárny elülső szegélye mentén világosabb, fehérebb mezővel. A rajzolati elemek feketésbarnák, kiterjedésük igen változó, legjellemzőbb az elülső szegély fekete foltja a szegélytől nem meszsze, a gyakran záródott, a csúcsból induló ferde foltsor, valamint a hátulsó szárny sejtfoltja. A fonák hasonló színű, a szegélyek mentén kissé sötétebb árnyalatú, a sejtfoltok erősek; a csúcsból induló ferde harántvonal rendszerint erős. Kivételesen előfordulnak olyan példányok (f. zatima; f. unicolor), amelyek egyöntetű, füstös szürkésbarnák, okkersárga erezettel és gyakran az elülső szárny középterében okkersárga foltokkal.

Változékonyság: a foltok intenzitása, mérete és száma változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-39 mm.

Repülési idő: két nemzedéke van (április vége-június, június vége-szeptember).

Általános elterjedés: egész Európában elterjedt.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Petéje félgömb alakú, halványzöld, a nőstény csomókban rakja le a tápnövényre. Hernyója változatos színű, sárgásbarna, sötétbarna, szürkésbarna vagy ezeknek valamely színárnyalata. Hátán, oldalán haloványabb sávok vannak. Szőrzete vörhenyes vagy narancsszínű. A hernyó nyáron, majd ősszel eleinte társasan, később magányosan él. A tápnövényen vagy a talajon készíti el szőrökkel kevert bábszövedékét és ebben alakul át vörösbarna, zömök bábbá. A báb áttelel.

Tápnövény(ek): útifű-fajok (Plantago spp.), lórom-fajok (Rumex spp.), csalán-fajok (Urtica spp.), szeder-fajok (Rubus spp.), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), fekete bodza (Sambucus nigra).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2010. 05. 09.
© Gór Ádám, Törökország, 2010. 07. 01.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 21.
© Káldi József, Koroncó, 2014. 08. 01.
© Káldi József, Koroncó, 2016. 08. 07.
© Káldi József, Koroncó, 2017. 04. 29.
© Kovács Pál, Dorog, 2010. 05. 06.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Vérteskozma, 2008. 10. 11.
© Káldi József, Koroncó, 2015. 09. 29.