Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
nyírfa-pihésszövő

Szinonímák: Noctua fluctuosa – nyírfa pihésszövő

Thyatiridae – Pihésszövők családja   

Az elülső szárny szegélyterében egy élesebb és egy elmosódottabb, erősen hullámos, világos harántvonal fut. A tőtér szürkésfehér behintésű. Feje barna. Tora szürkésbarna, hátul világosabb. A potroh karcsú, világos szürkésbarna, rövid szőrű. Az elülső szárny sötét, fényes galambszürke. A középtér a legsötétebb, ebben 2-3 feketés, elmosódott hullámos harántsáv fut. Sejtzáró petty nincs, vagy ha van, akkor alig látható. Az elülső szegély a csúcstér felé kivilágosodik. A hátulsó szárny barnásszürke, sötétebb szegélyterét egészen elmosódott halvány vonal osztja ketté. A tő felé még egy-két sötétebb, igen homályos harántvonal lehet. Sejtzáró foltocska nincsen. Fonákjának színe hasonló a hátulsó szárny felszínéhez, a szegélytér mind az elülső, mind a hátulsó szárnyon sötétebb, a tő felé egy-két homályos harántvonal figyelhető meg.

Változékonyság: számos példány sokkal kontrasztosabb, olykor a barna szín csaknem egészen elenyészik.

Védettség: nem védett.

Méret: 32-39 mm.

Repülési idő: május-augusztus.

Általános elterjedés: Dél-Európából hiányzik.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő, elsősorban a hűvösebb hegyvidékeken él.

Tojásdad petéje sárga, majd megszürkül. Hálózatos minta borítja. Kifejlett hernyójának oldala halvány sárgásfehér, háta vöröses árnyalatú szürke. Oldalán fekete szemölcsök vannak. Bábszövedékét avarban vagy a tápnövény törzsén készíti el. A vörösbarna báb áttelel.

Tápnövény(ek): nyír-fajok (Betula spp.), nyár-fajok (Populus spp.).

Hasonló faj(ok): Ochropacha duplaris