Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775)
bélyeges pihésszövő

Szinonímák: Noctua or, Noctua consobrina, Noctua octogena, Tethea flavicornis

Thyatiridae – Pihésszövők családja   

Az elülső szárny középtere az elülső szegély felé nem sötétedik el, viszont feltűnően kiszélesedik. A középtérben egy szürkésbarna közepű, halványszürke szegélyű folt van, amely néha szinte teljesen elenyészik. Feje, tora szürkésbarna, a gallér szegélye sötétebb. A potroh szőrzete a rokon fajokéhoz viszonyítva rövid; halványabb, mint a tor, fényes. Elülső szárnya barnásszürke, szürke, grafitszürke. Legvilágosabb a középtér, amelyet a tőtér és a szegélytér felé egy-egy többször megtört kettős harántvonal zár le. A tő felé még egy-két homályosabb harántvonal látszik. A szegélytérben szakadozott, sötét, gyakran nyílhegyszerű vonalkákból álló harántvonal van. A csúcstérben – az előbbi vonallal összefüggően – kis ferde vonalka fekszik. A hátulsó szárny barnás, szürkésbarna. Fonákja szürkésbarna, az elülső szárny külső harántvonalának árnyéka átüt, továbbá még egy-két sötétebb foltocska van az elülső szegély mentén. A hátulsó szárnyon is egy-két sötétebb, elmosódott harántsáv van.

Változékonyság: alapszíne nagyon változékony, mintázata lehet nagyon redukált.

Védettség: nem védett.

Méret: 30-40 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Petéje tojásdad, lapos, krémszínű. A kifejlett hernyó világoszöld, hátán elmosódott sötétebb, oldalán sárgás sávval. Összeszott levelek között él. Avarban készíti el bábszövedékét. Vörösbarna bábjának kremastere hegyes, rajta négy tövis van. Az őszi báb áttelel.

Tápnövény(ek): nyár-fajok (Populus spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): Tethea ocularis, Achlya flavicornis

Imágó

© Káldi József, 2020. 05. 09.
© Káldi József, 2017. 05. 04.
© Káldi József, 2019. 05. 09.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 04. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 05. 08.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 05. 25.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 05. 21.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 30.
© Dr Gergely Péter, 2020. 07. 31.
© Dr Gergely Péter, 2020. 08. 06.