Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)
búcsújárólepke

Notodontidae – Púposszövők családja   

Hímek: a fej és tor sötétbarna, a potroh kissé sárgás. A farpamacsot hosszú, ritkás, sárgás szőrzet alkotja. A szárnyak rövidek és szélesek. Az elülső szárny lilásfényű sötétbarna. A tő sárga, a sárga tért határoló harántsáv sötétbarna, és Z alakot ír le. A belső harántsáv elmosódott sötétbarna, és domborúan ívelt. A külső harántsáv sötétbarna és csaknem egyenes, csak a belső szegélynél kissé megtört. A csúcstér és a szegélytér elülső fele világosabb színű, sárgás vagy szürkés. Az erek egy része sötétbarnán fedett. A hátulsó szárny egészen világos színű, sárgás vagy szürkéssárgás. Az egyetlen harántsáv elmosódó, szürke és egyenletesen ívelt. A belső szeglet szürke, az erek részben szürkék. Az elülső szárny fonákja lilásfényű szürkésbarna, a hátulsóé halvány szürkéssárga. A közepesen hosszú rojt az elülső szárnyon fényes barna, a hátulsón szürke-sárga csíkozottságú.
Nőstények: a fej és a tor hamvas sárgásbarna. A potroh sárgán gyűrűzött. A farpamacsot helyettesítő gyapjas szőrzet széles, tömött és a torral megegyező színű. A szárnyak, különösen az elülső, nyújtottabb, mint a hímeknél. Az elülső szárny barnássárga, a rajzolat harna, halványbarna, illetve sárga. Az egész szárnyfelület szürkével finoman behintett. A hátulsó szárny szürkéssárga, a rajzolat elmosódott. A fonák csaknem teljesen egyenletes, fakó, szürkés halványbarna.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 25-30 mm, nőstény: 32-40 mm.

Repülési idő: július-szeptember.

Általános elterjedés: Kelet- és Észak-Európából hiányzik.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Petéje gömbölyű. A nőstény lapos halmokba rakja a fák ágaira. A hernyó kékesen csillogó feketésszürke, oldalain fehéres, vörösbarna tükörfoltokkal. Az elülső szelvényeken 8-8, a többin 4-4 gomb alakú szemölcs van, amelyen hosszú vöröses szőrök ülnek. A légzőnyílások feketék. A gyermekfej nagyságú hernyófészkek általában meglehetősen magasan vannak a fákon. A hernyó a fészekben sző sűrű, ovális alakú barna gubót, és ebben hábozódik. A báb okkerszínű, anális végén két rövid sörtével. A pete telel át.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.).

Hasonló faj(ok): hazánkban nincs.

Imágó

© Káldi József, 2019. 08. 16.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2018. 08. 01.
© Dr. Csóka György, 2007. 08. 01.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György
© Dr. Csóka György
© Dr. Csóka György, 2009. 05. 15.
© Dr. Csóka György, 2008. 05. 10.
© Dr. Csóka György, 2008. 05. 10.
© Dr. Csóka György, 2008. 05. 28.
© Dr. Csóka György, 2007. 05. 30.