Thumatha senex (Hübner, 1808)
mocsári medvelepke

Szinonímák: Bombyx senex – mocsári törpe-algaszövő

Erebidae – Kvadrifid bagolylepkék családja   

A test sötét okkerbarna, lábai, ajaktapogatója és homloka sötétbarna pikkelyszőrökkel. Az elülső szárny széles, csúcsa lekerekített, alapszíne kissé pirosas árnyalatú halványbarna, eléggé sűrűn pikkelyezett. A rajzolat sötétbarna, szárnytövi sötét foltból, három, foltokra szakadozott keresztvonalból, holdfoltból és a rojt tövén végig futó éles pontsorból áll, az ereken is lehet némi sötétebb behintés. A hátulsó szárny hasonló színezetű, néha gyenge sárgás fénnyel, a holdfolt erős, a szegélysáv az ereken levő pontsorként jelentkezik. A rojt tövén apró pontokból álló pontsor vonul végig. A fonák erősebben pirosas vagy lilás fényű, a rajzolat nagyrészt tükörképi, de az elülső szárny belső terében erős sötétbarna árnyékolás figyelhető meg, és a szegélytérben a keresztvonal gyakran folytonos vonallá záródik.

Változékonyság: szárnyainak alapszíne változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 16-21 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Délkelet-Európa egyes országaiból hiányzik.

Magyarországi elterjedés: lokálisan fordul elő, főként mocsaras területek közelében. Helyenként tömeges is lehet.

Kicsi, gömbölyded petéit a nőstény csomókban rakja le és farpamacsa szőrével fedi be. Kifejlett hernyója sötétszürke. Fekete szőreik a végük felé megvastagodnak. A hernyó nyár végétől áttelelés után a következő tavaszig táplálkozik. Talajban készíti el szőrökkel kevert habszövedékét. Sötétbarna, zömök bábjának szelvényközei világosabbak.

Tápnövény(ek): májmohák (Marchantiophyta), zuzmók (Lichenophyta), orvosi kálmos (Acorus calamus).

Hasonló faj(ok): Paidia rica, Nudaria mundana

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 08. 24.
© Balogh Diána, 2018. 08. 18.
© Kárpáti Marcell, 2018. 08. 06.
© Gór Ádám, 2021. 08. 05.