Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
csíkos busalepke

Szinoníma: Papilio acteon

Hesperiidae – Busalepkék családja   

Elülső szárnyának sejtje és az előtte félkör alakban (az érközökben) elhelyezkedő foltok sárgák vagy barnássárgák, máshol a szárny sárgásszürke. A szárnyszegélyek feketésbarnák. A fonák alapszíne fakó sárgásbarna, elülső szárnyán a rajzolat tükörképe halványan előbukkan. A hímek rajzolata olykor elmosódott, alig látható, az illatcsík keskeny, hosszú, egészen a végsőérig ér.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Méret: 23-27 mm.

Repülési idő: május vége-augusztus.

Általános elterjedés: Észak-Afrikától az Ibériai-félszigeten és Dél-Európán át Közép-Európáig terjed, délkeleten Irán az elterjedésének határa.

Magyarországi elterjedés: ritka, elszórtan fordul elő középhegységeinkben és az Alföld keleti részén.

A hernyó eleinte fehéreszöld, zöld oldalcsíkokkal és fekete fejjel, később vörösesbarna, a hátán több csíkkal; feje zöld, rajta két barna vonal látható. Fűfélék csőszerűen összeszőtt levelei között él.

Tápnövény(ek): rozsnok-fajok (Bromus spp.), nádtippan-fajok (Calamagrostis spp.), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), tarackbúza (Elymus repens), egynyári perje (Poa annua).


Hasonló faj(ok): Ochlodes sylvanus, Hesperia comma, Thymelicus sylvestris, Thymelicus lineola

     Mi a különbség?


Imágó

© Káldi József, 2021. 07. 10.
© Káldi József, 2021. 07. 10.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2017. 07. 06.
© Dr Gergely Péter, Csákvár, 2016. 07. 02.
© Káldi József, 2021. 07. 10.
© Gór Ádám, Törökország, 2010. 07. 03.
© Gór Ádám, Törökország, 2010. 07. 12.
© Kovács Pál, 2007. 06. 13.