Tiliacea sulphurago ([Denis & Schiffermüller], 1775)
kénes sárgabagoly

Szinonímák: Xanthia sulphurago, Xanthia fulvago – kénsárga őszibagoly

Noctuidae – Bagolylepkék családja   

A vesefolt felső része is sötétebb kitöltésű, nyolcasra emlékeztető, hátulsó szárnya teljesen egyszínű sárgásfehér. Az ajaktapogató erőteljes, egyenes, előreálló, a hím csápja fogazott, a nőstényé fonalas. A fej szőrzet egyöntetű, sötét citromsárga, a gallér és a válltakarók szegélyén sötét, barnásszürke végű szőröket találunk. Az elő- és utótori pamacs csúcs barnásszürke. A potroh világos, sárgásszürke. A lábak sárgák vagy sárgásbarnák. Az elülső szárny sötét citromsárga, változó erősségű szürke és vörhenyes behintéssel. A belső keresztvonal hullámos, a külső gyengén ívelt, fogazott; az árnyékvonal igen erőteljes, de elmosódó szegélyű. A középtér gyakran sötétebb szürke és/vagy vörhenyes behintésű. A körfolt általában csak a sötét példányokon kirajzolódó, kifejezetten szögletes. A rojttő világos, belső oldalán laza, sötét foltsorral, a rojt szürkés árnyalatú barnássárga. A hátulsó szárnyon a holdfolt csak igen halványan látható. A rojt sárgásfehér. A fonák tejfehér, halványsárga és szürkés behintéssel, a holdfolt és a vesefolt árnyéka jól, a külső keresztvonalé halványan kirajzolt.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 31-34 mm.

Repülési idő: augusztus-október.

Általános elterjedés: Észak-Európát kivéve egész Európában elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: szórványos elterjedésű, nagyobb számban a hegy- és dombvidékek déli lejtőin él.

Hernyója vöröses- vagy hamuszürke, barnán szegélyezett fehér hátvonallal és fehéres mellékhátvonalakkal, a vonalak között egy-egy barna ferde vonással. A pontszemölcsök fehéresek, jól láthatóak. Oldalvonala fehér, szélén sárgásvörös behintéssel, fölfelé feketésen határolt; a hasoldal és a nyakpajzs fehéres, feje kicsi, feketésbarna. Peteként telel.

Tápnövény(ek): juhar-fajok (Acer spp.), nyír-fajok (Betula spp.), bükk-fajok (Fagus spp.), tölgy-fajok (Quercus spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), kőris-fajok (Fraxinus spp.), fűz-fajok (Salix spp.).

Hasonló faj(ok): Tiliacea citrago

Imágó

© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 11.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2018. 09. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2021. 09. 15.
© Dr Gergely Péter
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Gór Ádám, 2021. 09. 15.
© Kárpáti Marcell, 2021. 09. 15.