Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
tölgyfa-sarlósszövő

Szinonímák: Falcaria binaria, Drepana uncula, Drepana binaria

Drepanidae – Sarlósszövők családja   

A fej sárga, a test barna yagy sárgásbarna. Az elülső szárny sárgásbarna. A szegélytér külső része lilás. A csúcstér sárga vagy sárgás. Mind a belső, mind pedig a külső harántsáv többszörösen megtört, finom sárga sáv. A szubmarginális sáv keskeny, sárga, hullámos. A középtérben két fekete, lilásfekete középfolt van. A hátulsó szárny világosabb színű, mint az elülső, az elülső szegély mentén és a külső szegletnél élénksárga. A három sárga harántsáv közül a középső a legerősebb, és csaknem egyenletesen ívelt, a másik kettő hullámos. Egy vagy két apró kózépfolt van. A fonák sárga, a külső szegélynél szürkés, a rajzolati elemek nem vagy alig látszanak. A rojt barna és sárgásbarna. A nőstények világosabb színűek. Különösen vonatkozik ez a hátulsó szárnyra, amely élénksárga, csak a középtér és a tőtér részben barnás. A fonák világossárga.

Változékonyság: az alapszín változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: hím: 22-30 mm, nőstény: 25-38 mm.

Repülési idő: április-június, július-szeptember.

Általános elterjedés: Európában és Ázsia nyugati részén él.

Magyarországi elterjedés: erdős területeken mindenütt gyakori.

Petéje tojásdad, eleinte sárgászöld, majd megvörösödik. Hernyója zöld, oldalai piszkosibolya vagy esetleg zöldesbarna színűek, fehéren pontozottak. Hátán barnán szegélyezett sárga folt van. Feje és anális vége barnás. Feje mögött – hasonlóan a rokon fajokhoz – kitolható húsos nyúlvány van. Levelek között készített szövedékben bábozódik. Áttelelő bábja sötét feketésbarna, fehér behintéssel.

Tápnövény(ek): tölgy-fajok (Quercus spp.), hárs-fajok (Tilia spp.), nyír-fajok (Betula spp.), éger-fajok (Alnus spp.), bükk-fajok (Fagus spp.), hárs-fajok (Tilia spp.).

Hasonló faj(ok): Drepana curvatula, Drepana falcataria, Falcaria lacertinaria, Sabra harpagula, Watsonalla cultraria

Imágó

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2012. 08. 31.
© Gór Ádám, Tahitótfalu, 2017. 05. 13.
© Káldi József, 2017. 05. 07.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 24.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2013. 04. 30.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2020. 04. 28.
© Dr. Kalotás Zsolt, 2019. 09. 13.
© Dr Gergely Péter, 2011. 04. 29.
© Dr Gergely Péter, 2014. 09. 02.

Egyéb stádiumok

© Dr. Csóka György