Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
sárgacsápú pihésszövő

Szinonímák: Phalaena cinerea, Noctua luteicornis, Polyploca flavicornis

Thyatiridae – Pihésszövők családja   

Az elülső szárnyon nincsen vörhenyes szín. A középtér „bagolyrajzolata" egy nagy kerek vagy szögletes, halványszürke közepű és egy ettől kifelé álló apróbb elmosódó foltocskáhól áll. Feje, tora sötétszürke. A csáp tövi része (egynyolcada, egytizede) szürkésfehér, különben vörhenyes sárga. Elülső szárnya erősen megnyúlt, a csúcs hegyes. Alapszíne különböző árnyalatú szürke. A középtér elülső része, valamint a tőtér gyakran szürkésfehér hehintésű. A középteret kívülről kétszer megtört kettős harántvonal határolja, további két gyengébben rajzolt harántvonal van a külső szegély felé. A tőtér felé egy ívelt teljes, valamint egy-két, közepén megszakadt harántvonal van. A hátulsó szárny is megnyúlt, szegélye sötétebb szürke. A fonákon csak egészen homályos harántvonalak láthatók. A rojt az elülső szárnyon halvány és sötétebb szürke (a fonák felől kontrasztosabb), a hátulsó szárnyon egyszínű halványszürke.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 34-38 mm.

Repülési idő: március-április.

Általános elterjedés: palearktikus faj.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő, az Alföld nagy részéről hiányzik.

Petéje kissé megnyúlt, szalmasárga, vörös folttal, finom mintázattal. Hernyója sötétzöld, szürkés árnyalattal. Hátán világos vonal fut. Oldalán fekete foltok és fehér szemölcsök vannak. Összeszőtt levelek között él. Avarban vagy talajban bábozódik. A báb áttelel.

Tápnövény(ek): nyír-fajok (Betula spp.), éger-fajok (Alnus spp.).

Hasonló faj(ok): Tethea or

Imágó

© Kárpáti Marcell, 2019. 03. 08.
© Kárpáti Marcell, 2019. 03. 17.
© Kárpáti Marcell, 2019. 03. 30.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2018. 03. 15.
© Dr. Bathó Imréné, Ivánc, 2019. 03. 06.

Egyéb stádiumok

© Kárpáti Marcell, 2019. 05. 01.
© Kárpáti Marcell, 2019. 05. 10.
© Kárpáti Marcell, 2019. 05. 10.
© Dr. Csóka György, 2011. 05. 03.