Minois dryas (Scopoli, 1763)
fekete szemeslepke

Szinonímák: Papilio dryas, Satyrus dryas

Nymphalidae – Tarkalepkék családja   

Szárnyai csokoládé- vagy barnásfeketék, a nőstényéi kissé világosabbak. Elülső szárnyán két szemfolt van, a pupilla kék, kerete széles, koromfekete, a híméi kisebbek, mint a nőstényéi. Hátulsó szárnya rajzolatlan, de a cu érközben rendszerint megvan az apró szemfolt, olykor kék pupilla is fellép benne. A fonák színe sárgás árnyalatú sötétbarna, a szegély mellett sárga behintés látható, a két szemfoltot sárga gyűrű övezi, a nőstényen ezek elmosódottabbak, mint a hímen. A hátulsó szárny középterét zegzugos vonal zárja le, előtte elmosódott, keskeny, fehér sáv húzódik a belső szegély aljához. A külső szegély felé a szárny ugyanolyan színű, mint a tő- és középtéren, a szegélytéren viszont az apró, fekete vonalkák összesűrűsödéséből árnyékszerű csík bontakozik ki. A szárnyfelületet egyébként máshol is apró, sötét vonalkák márványozzák; a tővonal éles.

Változékonyság: nem változékony.

Védettség: nem védett.

Méret: 50-60 mm.

Repülési idő: július-szeptember.

Általános elterjedés: az egész Palearktikumban elterjedt faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, főként üde réteken. Gyakori, helyenként tömeges is lehet.

A hernyó sárgásbarna, sötét hát- és széles, sötétebb oldalvonalakkal.

Tápnövény(ek): perjefélék (Poaceae).


Hasonló faj(ok): Aphantopus hyperanthus, Lopinga achine, Coenonympha oedippus

     Mi a különbség?


Imágó

© Hudák Tamás, Bakony, 2010. 07. 27.
© Hudák Tamás, Bakony, 2011. 07. 30.
© Hudák Tamás, Balaton-felvidék, 2015. 08. 03.
© Kurucz Lajos, Őrség, 2013. 08. 10.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2016. 08. 02.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 07. 17.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 07. 12.
© Dr Gergely Péter, 2012. 07. 13.
© Hudák Tamás, Őrség, 2013. 08. 11.
© Hudák Tamás, Őrség, 2013. 08. 11.
© Kurucz Lajos, Őrség, 2013. 08. 11.
© Kurucz Lajos, 2009. 08. 02.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2012. 07. 19.
© Nestor Tamás, Budai-hg., 2013. 08. 01.
© Szombathelyi Ervin, Budakeszi, 2010. 07. 27.
© Gór Ádám, Biatorbágy, 2017. 07. 28.
© Dr Gergely Péter, 2010. 08. 10.

Egyéb stádiumok

© Gór Ádám, Biatorbágy, 2011. 05. 15.