Védett lepkék

Ezen az oldalon Magyarország védett lepkefajai között tájékozódhatunk családonként sorban haladva. A lista a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján készült. Az itt látható fajok folyamatosan bővülnek a honlap bővülésével együtt.

Apatura ilia – kis színjátszólepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: lokálisan vízfolyások és füzesek környékén az egész országban megtalálható, helyenként gyakori lehet. A sárgás forma (f. clytie) mindenütt, a sötét forma inkább az Északi-középhegység és az Alpokalja területén gyakoribb, de máshol is megtalálható.

Bővebb információ...

Apatura metis – magyar színjátszólepke

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: jelenleg a Duna alsó-középső és a Tisza alsó szakaszán, a Duna-Tisza közén, a Dráva és a Mura mentén fordul elő.

Bővebb információ...

Apatura iris – nagy színjátszólepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: valamikor hegy- és dombvidékeken általánosan elterjedt faj volt. Mára főként az Északi-középhegységre és az Alpokaljára szorult vissza. A Dunántúli-középhegységben erősen megritkult.

Bővebb információ...

Boloria selene – fakó gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: egykor az Alföld déli részének kivételével mindenütt előfordult. Ma is országszerte sokfelé megtalálható, de az Alföldön csak az északkeleti-keleti részen és a Kiskunságban él.

Bővebb információ...

Boloria euphrosyne – árvácska-gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: egykor – az Alföld déli és középső részeinek kivételével – mindenütt előfordult. Jelenleg hegy- és dombvidékeinken, illetve az Alföld néhány pontján található, lokális, nem gyakori.

Bővebb információ...

Argynnis niobe – ibolya-gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: lokálisan az Alföldön és a középhegységekben fordul elő. Egyedszáma erősen lecsökkent.

Bővebb információ...

Argynnis paphia – nagy gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul. Gyakori, néhol tömeges is lehet.

Bővebb információ...

Argynnis pandora – zöldes gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: országszerte elterjedt, de állománya erősen fluktuál. A negyvenes- ötvenes évek után állománya hosszabb időre lecsökkent, illetve a legtöbb helyről el is tűnt. A kilencvenes évek elején tért vissza, azóta országszerte elterjedt, de csak egyes években gyakori.

Bővebb információ...

Argynnis laodice – keleti gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: jelenleg a Heves-Borsodi-dombságon, a Bükkben, a Tornai- és Aggteleki-karszton, valamint a Zempléni-hegységben található, sehol sem nagyszámú. Állományai ingadoznak.

Bővebb információ...

Brenthis daphne – málna-gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hazánk nagy részén elterjedt, a hegy- és dombvidékeken a leggyakoribb.

Bővebb információ...

Brenthis ino – lápi gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: jelenleg az Alpokalján, a középhegységek egyes területein, valamint az Alföldön a Szatmár-Beregi-síkon fordul elő. A közelmúltban a Bakonyban is élt, de újabban nem került elő.

Bővebb információ...

Brenthis hecate – barna gyöngyházlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként a melegebb domb- és hegyvidéki nyílt élőlyeken repül, de előfordulhat az Alföldön is. Helyenként gyakori is lehet.

Bővebb információ...

Libythea celtis – csőröslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a délről vándorolt lepkék a negyvenes évek közepétől jelentek meg Magyarországon. Az Alföld nagy részének kivételével mindenütt előfordul, különösen kultúrterületek közelében, ahol tápnövénye a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) él.

Bővebb információ...

Limenitis camilla – kis lonclepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: domb- és hegyvidéken sokfelé megtalálható, de csak a Bükkben és az Aggteleki-karszton gyakori. Számos élőhelyéről kipusztult (például Kőszegi-hegység), illetve állományai izolálódtak.

Bővebb információ...

Limenitis reducta – kék lonclepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor Budapest környékén és a Bakonyban is fogták, ma viszont csak a déli országrészben fordul elő (Mecsek, Villányi-hegység, Geresdi- és Szekszárdi-dombság).

Bővebb információ...

Limenitis populi – nagy nyárfalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor Budapest környékén, a Börzsönyben, a Mátrában, a Bükkben, valamint a nyugati határszélen (Soproni-hegység) is előfordult. Mára azonban faunaterületünk nagy részéről kipusztult, feltehetően a faj számára kedvezőtlenül alakuló klimatikus viszonyok következtében. Jelenleg csak az Aggteleki-karszton és a nyugati határszélen (Kőszegi-hegység, Őrség, Vendvidék, Soproni-hegység) található. Viszonylag erős populációja az Aggteleki- és Szlovák-karszt területén él, azonban az utóbbi években ezeken az élőhelyeken is erős állománycsökkenés tapasztalható.

Bővebb információ...

Neptis rivularis – nagy fehérsávoslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a középhegységek több pontján, a Mecsekben és környékén, a Dráva-síkon, valamint a nyugati határszélen található, leggyakoribb a Mátrában.

Bővebb információ...

Neptis sappho – kis fehérsávoslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a 70-es évek után állományai – Dél- és Nyugat-Dunántúl kivételével – csökkentek, viszont az utóbbi években olyan területeken is megjelent, ahol korábban nem tenyészett.

Bővebb információ...

Euphydryas aurinia – lápi tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: hazánkban két ökotípusa fordul elő (szárazréti és nedvesréti). Jelenleg a Dunántúlon él (Őrség, Zala, Bakony, Balaton-felvidék, Vértes). Egyes élőhelyein viszonylag gyakori.

Bővebb információ...

Euphydryas maturna – díszes tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő, illetve a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: többfelé előfordul a Dunántúlon, az Északi-középhegységben és az Alföld peremterületein. Lokális, de egyes években helyenként tömeges is lehet.

Bővebb információ...

Melitaea aurelia – recés tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként a dombvidékek és a középhegységek erdei tisztásain, erdőszéleken, utak mentén található, helyenként gyakori.

Bővebb információ...

Melitaea britomartis – barna tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként a domb- és hegyvidéki területeken él, helyenként gyakori.

Bővebb információ...

Melitaea diamina – kockás tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként domb- és hegyvidéki erdei tisztásokon, nedves réteken fordul elő, de síkvidéken is élhet. Élőhelyei erősen fragmentálódtak. Lokális, nem gyakori.

Bővebb információ...

Melitaea ornata – magyar tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: adatai főként az Északi-középhegységből vannak, előfordulása kevéssé ismert a Dunántúli-középhegységben.

Bővebb információ...

Melitaea trivia – kis tarkalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sokfelé megtalálható, helyenként gyakori is lehet.

Bővebb információ...

Nymphalis c-album – c-betűs lepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt megtalálható, gyakori.

Bővebb információ...

Nymphalis io – nappali pávaszem

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt megtalálható.

Bővebb információ...

Nymphalis antiopa – gyászlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főleg magasabb hegységeink nedves patakmedrei körül él, de bárhol felbukkanhat az országban.

Bővebb információ...

Nymphalis urticae – kis rókalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hazánkban mindenütt előfordult egykor, még kertvárosokban is. Az állományok nagyságát vélhetően klimatikus tényezők, az elvándorlás és a parazitáltság együtt befolyásolja, olykor látványosan. Újabban az állománycsökkenés megállt és megint sok helyütt újra megfigyelhető.

Bővebb információ...

Nymphalis polychloros – nagy rókalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hazánkban az utóbbi években egyedszáma növekedni látszik, sokfelé megtalálható, de inkább csak egyesével észlelhető.

Bővebb információ...

Nymphalis xanthomelas – vörös rókalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: déli kontinentális, nyugat-szibériai központú faj, Közép-Európában éri el elterjedésének nyugati határát, de peremállományaira igen erős fluktuáció jellemző.

Bővebb információ...

Nymphalis vau-album – l-betűs rókalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: régi adatok szerint sokfelé gyűjtötték (Dunántúl, Északi-középhegység, Alföld), több helyen tartós tenyészését is megfigyelték. Legfrissebb adata (2005) a Szársomlyóról való. Szerbiában és Bulgáriában stabil populációi vannak.

Bővebb információ...

Vanessa atalanta – atalanta lepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt megtalálható, viszonylag gyakori. Mivel vándorlepke, megjelenik a városokban, parkokban, gyümölcsösökben, kertekben is.

Bővebb információ...

Coenonympha oedippus – ezüstsávos szénalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a hansági és az ócsai lápréteken, illetve a kiskunsági turjánréteken található.

Bővebb információ...

Erebia aethiops – közönséges szerecsenlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Zempléni-hegységben, az Aggteleki-karszton és a nyugati határszélen (Őrség) él. Élőhelyei mindenütt mozaikosodtak, állományuk csökkent.

Bővebb információ...

Erebia ligea – fehércsíkú szerecsenlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Kőszegi-hegységből származó adatai feltehetően tévesek, a Zempléni-hegységből vannak újabb (de nem recens) adataink.

Bővebb információ...

Erebia medusa – kerekfoltú szerecsenlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a nyugati határszélen (Sopron, Kőszegi-hegység, Őrség), a Vértesben, az Északi-középhegység több pontján (Bükk-fennsík, Borsodi-dombság, Aggteleki-karszt), a Zempléni-hegységben, a Csereháton és a Tornai-karszton fordul elő.

Bővebb információ...

Hyponephele lupina – homoki ökörszemlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: egykor a Duna-Tisza közén egészen Budapesttől a déli országhatárig élt; a Dunántúlon is előfordult. Mai élőhelyei a Duna-Tisza köze homokos területeire korlátozódnak, csökkenő állományait a kipusztulás fenyegeti.

Bővebb információ...

Hyponephele lycaon – erdei ökörszemlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: korábban hegy- és dombvidékeinken sokfelé volt, de az ezredforduló után ismeretlen okokból szinte teljesen eltűnt, jelenleg csak a Keleti-Bakonyban van bizonyított előfordulása, ezenkívül a közelmúltban még az Aggteleki-karszton is megfigyelték, de itt-ott felbukkanhatnak egyedei.

Bővebb információ...

Pyronia tithonus – kis ökörszemlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: korábban a Budai-hegységben és a Gödöllői-dombvidéken is gyűjtötték. Jelenleg is ismert élőhelyei a Dunántúlon (Balaton-felvidék, Zselicség, Mecsek, Dráva-sík) találhatók, ahol helyenként gyakori. A közelmúltban újra felfedezték a Tiszántúlon, a Nyírségben.

Bővebb információ...

Lopinga achine – sápadt szemeslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 faj.

Magyarországi elterjedés: hazánk középső részéről az utóbbi évtizedekben tűnt el, amely feltehetően a faj számára kedvezőtlenül alakult fény- és mikroklimatikus viszonyokkal magyarázható. Mára már csak néhány tájon (például Aggteleki-karszt, Beregi-sík, Dráva-sík, Őrség, Zalai-dombvidék) él, ahol az utóbbi években több új élőhelyeken is megtalálták.

Bővebb információ...

Chazara briseis – tarka szemeslepke

Védettség: természetvédelmi értke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor sokfelé, főként mészköves és homokos területeken fordult elő: Budapest környékén, az Északi-középhegységben és a Dunántúlon (Vértes, Bakony, Balaton-felvidék, Dél-Dunántúl), mára azonban a legtöbb korábbi élőhelyén kipusztult. A Vértesben a 80-as években még többfelé gyakori volt, jelenleg már nem található. A Keleti-Bakonyban még sokfelé van, a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken lokális.

Bővebb információ...

Hipparchia statilinus – homoki szemeslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: egykor a Dunántúlon (Mezőföldön, Kisalföldön, Szigetközben) és a Duna-Tisza népes populációi fordultak elő. Jelenlegi elterjedése: Kiskunság, ahol még helyenként gyakori, illetve a Gödöllői-dombság, a Szentendrei-sziget, a Mezőföld és a Tápió-vidék.

Bővebb információ...

Hipparchia semele – barna szemeslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, de az Alföldről csak kevés recens adata van. Ahol élőhelyei háborítatlanok, mint a Bakonyban és a Balaton-felvidéken, gyakori, néha tömeges is lehet. Állományai évenként erősen ingadoznak.

Bővebb információ...

Arethusana arethusa – közönséges szemeslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sokfelé megtalálható, de lokális. A Bakonyban, a Vértesben, a Kiskunságban és a Mátra déli hegylábain jelentős populációi élnek, amelyek egyedszáma magas. Ezeken a területeken közönséges.

Bővebb információ...

Papilio machaon – fecskefarkú pillangó

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Iphiclides podalirius – kardfarkú pillangó

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Parnassius mnemosyne – kis Apolló-lepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben szereplő és a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: egykor az Alföld központi részének kivételével elterjedt volt. Jelenleg a Bakony–Balaton-felvidék–Vértes–Pilis térségben, illetve a Bükkben a leggyakoribb, de az egész Északi-középhegységben elterjedt. Az Alföldön a Szatmár-Beregi-síkon, a Sajó alsó folyásánál és a Körösök vidékén található, az itteni állományokat maradványpopulációkként tartják számon. A nyugati és a délnyugati országrészben is általánosan elterjedt.

Bővebb információ...

Zerynthia polyxena – farkasalmalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő, illetve a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: csaknem mindenütt előfordul – bár az ország keleti felében gyakoribb –, ahol tápnövénye tenyészik, de populációi lokálisak. Bár sokfelé előfordul, s néha helyenként gyakori is lehet, élőhelyei viszonylag kis területekre lokalizálódnak.

Bővebb információ...

Colias chrysotheme – dolomit-kéneslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor népes populációit eltartó, tipikus élőhelyeinek többségén ma is megtalálható. Régebben az északnyugati határvidéken (Fertő-mellék, Szigetköz) is előfordult. Jelenleg a Dunántúli-középhegységben és környékén, valamint a Kiskunságban él.

Bővebb információ...

Colias myrmidone – narancsszínű kéneslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő.

Magyarországi elterjedés: az Északi-középhegységben, a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Nyírség keleti peremén fordult elő. Egész Európában visszaszorulóban van, utolsó hazai élőhelyéről, az Őrségből is kipusztult (2004). A Kárpát-medencében csak Erdélyben vannak számottevő, hosszabb távon is életképes populációi.

Bővebb információ...

Gonepteryx rhamni – citromlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Pieris bryoniae – hegyi fehérlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: egykor a Mátrában, a Bükkben és a Tornai-karszton gyűjtötték. Korábban létező tiszta állományai az elmúlt évtizedek során leromlottak, egyre gyakrabban hibridizálódott a repcelepkével. Fenotípusosan bryoniae hibridek azonban még helyenként (főleg a Mátra magasabb pontjain) előfordulhatnak.

Bővebb információ...

Pieris ergane – sziklai fehérlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a Bakony déli lejtőin, a Balaton-felvidéken és a Vértesben izoláltan fordul elő. Populációi sehol sem nagyok, de stabilnak tekinthetők. Állományai erősen ingadoznak, némely évben egyes helyeken gyakori is lehet.

Bővebb információ...

Pieris mannii – magyar fehérlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor a Bükk nagyon sok pontján, a Tornai-karszton és az Upponyi-szorosból is gyűjtötték, de mára állományai kipusztultak.

Bővebb információ...

Leptidea morsei major – keleti mustárlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: 2000 óta csak az Aggteleki-karszton és a Zselicben észlelték. Erősen lokális és ritka.

Bővebb információ...

Carcharodus lavatherae – tisztesfű-busalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor Budapest környékén, az Alföld északnyugati részén és Debrecenben gyűjtötték. Az utóbbi hat évtizedből nincs hazai adata. Erdélyben helyenként még nem ritka (Torockó).

Bővebb információ...

Heteropterus morpheus – tükrös busalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegy- és dombvidékeinken sokfelé előfordul, az Alföldön és a Dráva mentén is, de lokális és csak helyenként gyakori.

Bővebb információ...

Thymelicus acteon – csíkos busalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka, elszórtan fordul elő középhegységeinkben és az Alföld keleti részén.

Bővebb információ...

Pyrgus alveus – hegyi busalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a főváros környékén, az Őrségben és az Északi-középhegység néhány pontján található. Lokális és ritka, felismerése terepen nem könnyű.

Bővebb információ...

Pyrgus serratulae – homályos busalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő az ország területén.

Bővebb információ...

Spialia orbifer – kerekfoltú törpebusalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: szárazabb füves területeken található. Sokfelé él, időnként egyes élőhelyein viszonylag gyakori is lehet.

Bővebb információ...

Spialia sertorius – nyugati törpebusalepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor Budapest környékén, Mosonmagyaróvárott, a Keszthelyi-hegységben, a Vértesben és az Aggteleki-karszton szórványosan éltek izolált populációi. Ritka, jelenleg csak Fertőrákos környékéről ismert, de izoláltan más helyeken is előfordulhat.

Bővebb információ...

Cupido alcetas – palakék ékesboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: csak kevés helyről volt ismeretes: Zalaegerszeg, a Kisbalaton és Kaposvár környéke, Baja, Szécsény, Szeged környéke és Dömös. Az újabb szisztematikus kutatások során a Dunántúl és a középhegységek számos pontján megtalálták. Helyenként gyakori is lehet, habár terepen – befogás nélkül – azonosítása nem könnyű.

Bővebb információ...

Cupido decolorata – kormos ékesboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, a Dunántúlon és a középhegységekben sok élőhelye ismert, az Alföldön ritka. Lokális és nem gyakori.

Bővebb információ...

Cupido osiris – hegyi ékesboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a Naszályról, a Cserhátból, a Heves-Borsodi-dombságból, a Bükkből, a Tornai- és az Aggteleki-karsztról vannak előfordulási adatai.

Bővebb információ...

Maculinea alcon – szürkés hangyaboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: főként középhegységekben él, de helyenként az Alföldön is megvan: a Szatmár-Beregi-síkon, a Kiskunságban, a Mezőföldön és a Kisalföldön. Ezenkívül az Őrségben, a Bakonyban, a Balaton-felvidéken, a Vértesben, a Cserhát vidékén és a Mátrában él, sokszor csak egy-egy kis kiterjedésű élőhelyen. Az élőhelyek egymástól többnyire elszigeteltek, az egyes populációk általában nem nagyok.

Bővebb információ...

Maculinea teleius – vérfű-hangyaboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő, illetve a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: a Dunántúlon, az Északi-középhegység hegylábi területein, a Zempléni-hegységben, az Alföld északkeleti részén, valamint a Kiskunságban, Tápióságban él, de az Alföld déli részén is vannak szórványpopulációi. Egyes élőhelyein gyakori.

Bővebb információ...

Maculinea nausithous – sötét hangyaboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő, illetve a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: a Dunántúl láprétjein található, azonban vannak régi adatai a Dunától keletre is. Élőhelyein többnyire gyakori.

Bővebb információ...

Maculinea arion – nagyfoltú hangyaboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő, illetve a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: egykor az Alföld kivételével számos helyen gyűjtötték (a legtöbb adat Budapest környékéről és az Északi-középhegységből származik). Jelenleg a középhegységekben és a dombvidékeken elszórtan élnek populációi, illetve teljesen izoláltan a Beregi-síkon (Kaszonyi-hegy).

Bővebb információ...

Jolana iolas – magyar boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor elterjedtebb volt (a budai Farkasvölgyben fedezték fel), jelenleg a Dél-Dunántúlon és a Balaton-felvidéken élnek populációi, néhány éve még Szentendre környékén is észlelték. Ritka.

Bővebb információ...

Glaucopsyche alexis – nagyszemes boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, főként erdei tisztásokon és utak mentén, helyenként gyakori.

Bővebb információ...

Lycaena alciphron – ibolyás tűzlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: megfelelő élőhelyein az országban sokfelé előfordul – néha nagyobb számban is –, de lokálisan.

Bővebb információ...

Lycaena dispar rutilus – nagy tűzlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: nedvesebb réteken, csatornák, vizek mentén sokfelé előfordul, elég gyakori.

Bővebb információ...

Lycaena hippothoë – havasi tűzlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a Dunántúl nyugati részén és az Északi-középhegység egyes pontjain él (Mátra, Bükk, Zempléni-hegyég, Aggteleki-karszt).

Bővebb információ...

Lycaena thersamon – kis tűzlepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a nyílt élőhelyeken mindenütt előfordul, időnként főleg az Alföldön népesebb állományokat képez, máskor eltűnik vagy csak gyér számban található.

Bővebb információ...

Satyrium ilicis – tölgy-farkincásboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: tölgyesekben és azok környékén sokfelé megtalálható, de kolóniái lokálisak, helyenként lehetnek nagy egyedszámúak.

Bővebb információ...

Satyrium pruni – szilva-farkincásboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenfelé megtalálható, de lokális és nem gyakori.

Bővebb információ...

Satyrium spini – kökény-farkincásboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: általánosan elterjedt, kivéve az Alföld és a nyugati határvidék nagy részét, de sehol sem gyakori.

Bővebb információ...

Satyrium w-album – w-betűs-farkincásboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sokfelé megtalálható, de mindenütt inkább egyesével, nem gyakori.

Bővebb információ...

Thecla betulae – nyírfa-csücsköslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, de sehol sem gyakori.

Bővebb információ...

Favonius quercus – tölgyfa-csücsköslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, ahol tölgyesek vannak. Állományai erősen ingadoznak: egyes években néhol gyakori, máskor évekre szinte teljesen eltűnik.

Bővebb információ...

Aricia agestis – szalagos szerecsenboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, a legtöbb helyen gyakori.

Bővebb információ...

Aricia artaxerxes – bükki szerecsenboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: hazánkban két alfaja él: a Bükk platóján, az Aggteleki- és Tornai-karszton található az issekutzi alfaj és az Őrségben az allous alfaj.

Bővebb információ...

Aricia eumedon – gólyaorr-szerecsenboglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: csak az Északi-középhegység néhány pontján található (Bükk-fennsík, Heves-Borsodi-dombság, Tornai- és Aggteleki-karszt), állományai mindenütt izolált metapopulációk.

Bővebb információ...

Plebejus idas – északi boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: egykor Budapesten és tágabb környékén, az Északi-középhegységben, a nyugati határszélen továbbá a Dunántúl több pontján és a Beregi-síkon gyűjtötték. Állománynagysága nem ismert, a felmérést nehezíti, hogy nehéz a terepen történő elkülönítése a többi Plebejus-fajtól. Egyes helyeken gyakori is lehet.

Bővebb információ...

Plebejus sephirus – fóti boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: hosszú ideig csak a Fót melletti Somlyó-hegyen találták, majd az ország több pontjáról is előkerült, ahol megfelelő élőhelyei vannak.

Bővebb információ...

Polyommatus admetus – bundás boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: élőhelyei a Naszály, a Cserhát, a Tornai-, a Gömöri- és az Aggteleki-karszt több pontja. Ritka, bár lokálisan gyakori lehet. Egykor Budapest környékén is előfordult, de kipusztult.

Bővebb információ...

Polyommatus damon – csíkos boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: egykor a budai hegyekben: Hármashatár-hegy, János-hegy, Szabadság-hegy, Irhás-árok/Farkas-völgy, Makkosmária, illetve tágabb környékén, így Törökbálinton, Pomázon és Maglódon is, valamint Esztergomban gyűjtötték. Eleve fragmentálódott élőhelyei folyamatosan zsugorodtak, utolsó hazai lelőhelyéről, a budai Harang-völgyből a fokozott védelem ellenére kipusztult a terület helytelen kezelése miatt. Az utolsó példányokat 2014-ben látták. A Kárpát-medencében ez volt az egyetlen ismert élőhelye. Rendszeres monitorozás történt, 2007-ben volt az egyedszáma a legmagasabb (több mint 40), 2014-ben viszont már csak négy hím és egy nőstény, 2015-ben és 2016-ban már egyetlen egyedét sem figyelték meg.

Bővebb információ...

Polyommatus amandus – csillogó boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: csak kevés ponton került eddig elő, a legtöbb példány Budapest környékéről származik, néhány adata van a Vértesből, a Bakonyból, a Balaton-felvidékről és a Szatmár-Beregi-síkról is. Mindenütt ritka.

Bővebb információ...

Polyommatus thersites – ibolyaszín boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főleg középhegységekben fordul elő, de az Alföldön is szórványosan megjelenik. Lokális, de gyakori is lehet, habár nehezíti az állományok felmérését, hogy terepen a közönséges boglárkától (Polyommatus icarus) nem könnyű megkülönböztetni.

Bővebb információ...

Polyommatus dorylas – mezei boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főleg a középhegységekben lokálisan található.

Bővebb információ...

Pseudophilotes vicrama schiffermülleri – kisszemes boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főleg a középhegységekben és dombvidékeken található, habár általában nem gyakori, síkvidéken ritkább.

Bővebb információ...

Scolitantides orion – szemes boglárka

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sok helyen előfordul, az Alföldön csak a Kiskunság homokos területein; helyenként gyakori.

Bővebb információ...

Aglia tau – T-betűs pávaszem

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként hegy- és dombvidéki bükkösökben él, de előfordul kocsányos tölgyesekben is.

Bővebb információ...

Saturnia pyri – nagy pávaszem

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, főként gyümölcsösök közelében.

Bővebb információ...

Saturnia pavoniella – kis pávaszem

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: az Alföld egyes részeinek kivételével szinte mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Lemonia taraxaci – pitypangszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a nyugati határszélen, Budapest környékén és az Északi-középhegységben fordul elő.

Bővebb információ...

Lemonia dumi – sávos szövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő.

Bővebb információ...

Endromis versicolora – tarkaszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként hegy- és dombvidéki nyíresekben és égeresekben fordul elő.

Bővebb információ...

Marumba quercus – tölgyfaszender

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul tölgyesekben vagy azok környékén.

Bővebb információ...

Acherontia atropos – halálfejes szender

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: bárhol felbukkanhat, nagy egyedszámban soha nem jelenik meg, mindig csak egy-két példány, az utóbbi időben igencsak megritkult.

Bővebb információ...

Hemaris tityus – pöszörszender

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként a dunántúli középhegységeinkben és a Kiskunságon fordul elő.

Bővebb információ...

Hemaris fuciformis – dongószender

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: középhegységeinkben fordul elő. Ritka.

Bővebb információ...

Hyles gallii – galajszender

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul, de lokálisan. Az utóbbi évtizedben nagyon megritkult.

Bővebb információ...

Proserpinus proserpina – törpeszender

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 faj.

Magyarországi elterjedés: lokálisan fordul elő, főként vizek mentén él.

Bővebb információ...

Arctia festiva – díszes medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Duna-Tisza közén számos helyen él, néhol tömegesen is jelen lehet.

Bővebb információ...

Coscinia cribraria – pettyes molyszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka, csak a Nyírségben, az Aggteleki-karszton, Sopronban és a Hortobágyon él lokálisan.

Bővebb információ...

Diaphora luctuosa – gyászos medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: bárhol felbukkanhat, ritka.

Bővebb információ...

Euplagia quadripunctaria – csíkos medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. Natura 2000 faj.

Magyarországi elterjedés: általánosan elterjedt, bár az Alföldön sokkal ritkább.

Bővebb információ...

Ocnogyna parasita – csonkaszárnyú medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. Natura 2000 és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: szórványosan elterjedt, élőhelyein gyakori is lehet.

Bővebb információ...

Parasemia plantaginis – útifű-medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidéki faj, a Soproni-hegységben, a Zemplénben és alkalmanként a Beregi-síkon lehet vele találkozni.

Bővebb információ...

Pericallia matronula – óriás medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidékeinken fordul elő (Kőszegi-hegység, Zempléni-hegység), de nagyon ritka.

Bővebb információ...

Epatolmis luctifera – cigány medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: bárhol felbukkanhat, nagyon ritka.

Bővebb információ...

Rhyparioides metelkana – Metelka-medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Duna-Tisza köze mocsaras vidékein, a Hanságban és a Nyírségben él, de kóbor példányai szinte bárhol felbukkanhatnak.

Bővebb információ...

Tyria jacobaeae – jakablepke

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főként dombvidékeink száraz, meleg rétjein fordul elő. Az Alföldön ritka.

Bővebb információ...

Nudaria mundana – csupasz medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidéken bárhol felbukkanhat, ritka.

Bővebb információ...

Paidia rica – májmoha-medvelepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidéken bárhol felbukkanhat, ritka.

Bővebb információ...

Hypenodes pannonica – pannon karcsúbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: Bátorligeten, Csarodán és Gerlán gyűjtötték.

Bővebb információ...

Idia calvaria – mozaikbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegy- és dombvidéki erdőkben található, ritka.

Bővebb információ...

Polypogon gryphalis – láperdei karcsúbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka.

Bővebb információ...

Odice arcuinna – íveltsávú bagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka.

Bővebb információ...

Eublemma rosea – hangyabogáncs-bíborbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka.

Bővebb információ...

Eublemma panonica – magyar gyopárbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: az alföldi homokbuckásokban fordul elő. Rendkívül lokális és ritka.

Bővebb információ...

Metachrostis dardouini – apró liliombagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Vértestől a Zempléni-hegységig él meleg déli fekvésű lejtőkön. Lokális és ritka.

Bővebb információ...

Ocneria rubea – rőt gyapjaslepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Dunántúlon és az Északi-középhegységben fordul elő szórványosan. Lokális és ritka.

Bővebb információ...

Lygephila ludicra – keskenyszárnyú csüdfűbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: régebbi adatok szerint Budapesten és Sopronban gyűjtötték; mintegy négy évtizede nincsenek újabb megfigyelései.

Bővebb információ...

Arytrura musculus – keleti lápibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: ritka, szórványosan elterjedt, lápok közelében él.

Bővebb információ...

Catocala conversa – füstös övesbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a középhegységek meleg tölgyeseiben él, ritka.

Bővebb információ...

Catocala diversa – kőrisfa-sárgaövesbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a középhegységek meleg tölgyeseiben él, ritka és rendkívül lokális.

Bővebb információ...

Catocala fraxini – kék övesbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Catocala dilecta – nagy övesbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: az Északi-középhegységben és a Dunántúlon is él, de igen lokális.

Bővebb információ...

Eriogaster catax – sárga gyapjasszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft, az NBMR Programban és a Vörös Könyvben szereplő, Natura 2000, illetve a Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Eriogaster lanestris – tavaszi gyapjasszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: az Alföld nagy részéről hiányzik.

Bővebb információ...

Eriogaster rimicola – vörhenyes gyapjasszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: tölgyesek környékén mindenütt előfordulhat, de lokálisan.

Bővebb információ...

Phyllodesma ilicifolia – cserlevélpohók

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: elsősorban az Északi-középhegységben fordul elő. Nagyon ritka.

Bővebb információ...

Dicranura ulmi – szilfa-púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordulhat, főleg tápnövényei környékén. Szórványos megjelenésű.

Bővebb információ...

Drymonia velitaris – hegyi púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: tölgyesek környékén helyenként előfordul, ritka.

Bővebb információ...

Furcula bicuspis – apáca-púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: nedvesebb erdeinkben fordul elő, szórványos megjelenésű.

Bővebb információ...

Leucodonta bicoloria – aranyfoltos púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: ritka, eddig a Zemplénben, a Bükkben, a Kőszegi-, Soproni-hegységben és még néhány helyen (például az Őrségben) fogták.

Bővebb információ...

Notodonta torva – ritka púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: eddig Jósvafő környékéről, a Mátrából, és a Zemplénből ismert.

Bővebb információ...

Odontosia carmelita – barátka-púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: eddig a Zemplénben, a Köszegi-hegységben, Sopron környékén és Sarkad-Remetén figyelték meg.

Bővebb információ...

Pheosia gnoma – nyírfa-púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben élnek populációi, ott, ahol nyíresek, égerligetek vagy nyírrel elegyes lomberdők vannak.

Bővebb információ...

Phalera bucephaloides – magyar púposszövő

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: tölgyesek közelében sokfelé előfordul, de alacsony egyedszámban.

Bővebb információ...

Acossus terebra – nyárfarontólepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: nagyon ritka, főként a nyugati országrészről ismeretes.

Bővebb információ...

Paracossulus thrips – sztyeplepke

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. Natura 2000 faj.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő, nagyon ritka. Főként a Dunától keletre fordul elő.

Bővebb információ...

Pharmacis fusconebulosa – északi gyökérrágólepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Bükkből ismeretes, de máshol is előfordulhat, ahol tápnövénye él.

Bővebb információ...

Triodia amasina – balkáni gyökérrágólepke

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a Villányi-hegységben kerültek elő példányai 50 éve, azóta nincs adat róla.

Bővebb információ...

Oxytripia orbiculosa – nagyfoltú bagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 250 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: 100 éve nem észlelték bizonyíthatóan (nem bizonyítható észlelései a Kiskunságból és a Mátra déli részéről származnak). Elsősorban ott fordul elő, ahol tápnövényei nagy mennyiségben élnek. Észlelését nehezíti, hogy verőfényes napsütésben repül nagy sebességgel.

Bővebb információ...

Abrostola agnorista – sziklalakó csalánbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidéki területeken, meleg karszt-bokorerdőkben, dolomit- és mészkősziklagyepek erdős szegélyeiben él. Ritka.

Bővebb információ...

Autographa bractea – foltos aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: üde hegyvidéki réteken, tisztásokon, patakok mentén él, ritka.

Bővebb információ...

Autographa jota – i-betűs aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidékeinken szórványosan fordul elő.

Bővebb információ...

Diachrysia chryson – nagyfoltú aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hűvös, nedves völgyekben, üde réteken, patakok, folyók mentén él, ritkábban nagyobb alföldi erdőségekben is előfordul.

Bővebb információ...

Diachrysia nadeja – foltosszegélyű aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: folyóvizek mentén, nem túl hűvös mikroklímájú, nedves, dúsnövényzetű biotópokban (bozótosokból) él. Ritka.

Bővebb információ...

Diachrysia zosimi – vérfű-aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: szórványosan fordul elő. Lápréteken él, ahol tápnövénye nő.

Bővebb információ...

Euchalcia modestoides – zöld aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hegyvidéki faj, ritka. A Soproni-hegységből, a Mátrából, a Bükkből, az Aggteleki-karsztról és a Zemplénből ismert.

Bővebb információ...

Euchalcia variabilis – sisakvirág-aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: hegyvidéki faj, szórványosan fordul elő.

Bővebb információ...

Lamprotes c-aureum – c-betűs aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé, de csak szórványosan él.

Bővebb információ...

Panchrysia deaurata – pompás aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: nagyon megritkult, jelenleg csak az Aggteleki-karsztról és a Szársomlyóról ismert. A Gödöllői-dombságban is előfordulhat.

Bővebb információ...

Polychrysia moneta – szélesszárnyú aranybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: hegyvidékeken, mérsékelten nedves, sziklás biotópokban található, így például Pécs környékén, a Zelicségben, a Budai-hegységben, a Bakonyban, valamint a Vértesben, a Bükkben és az Aggteleki-karszton.

Bővebb információ...

Periphanes delphinii – szarkalábbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: sok helyen előfordulhat, főleg ott ahol tápnövényei nőnek. Természetes élőhelyein ritka, de kertekben, parkokban gyakoribb lehet, mivel tápnövényeit dísznövényként ültetik.

Bővebb információ...

Pyrrhia purpura – ezerjófűbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka, főként hegyi réteken él, ahol tápnövénye nagy számban megfigyelhető.

Bővebb információ...

Schinia cardui – keserűgyökér-nappalibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: sokfelé előfordul, de lokálisan. Főleg száraz gyepekben él, ahol tápnövénye nagyobb számban mutatkozik.

Bővebb információ...

Schinia cognata – nyúlparéj-nappalibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: ritka és lokális. Főleg homoki gyepekben él, ahol tápnövénye nagyobb számban mutatkozik.

Bővebb információ...

Methorasa latreillei – gyöngypettyes bagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka. Főleg fás mészkő- és dolomitlejtőkön él. Ritkán vándorol.

Bővebb információ...

Apaustis rupicola – szirti törpebagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: lokális és ritka. Főként száraz gyepekben él, ahol tápnövényei nagyobb számban nőnek.

Bővebb információ...

Mesotrosta signalis – fehérjegyű törpebagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: évtizedek óta nincsen hazai adata. Egykor Budapest és Esztergom környékén élt.

Bővebb információ...

Epimecia ustula – ördögszem-apróbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka és lokális. Főleg száraz gyepekben él, ahol tápnövénye nagyobb számban nő.

Bővebb információ...

Asteroscopus syriaca decipulae – magyar bundásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: ritka, eddig a Balaton-felvidékről, a Vértesből, a Bükkből és a Zemplénből ismert.

Bővebb információ...

Cucullia argentea – ezüstfoltos csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. Natura 2000 faj.

Magyarországi elterjedés: elsősorban a meleg, homokos területeket, ritkábban a meszes-dolomitos lejtőket kedveli.

Bővebb információ...

Cucullia gnaphalii – aranyvessző-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: az Őrségből és az Északi-középhegység északkeleti részének néhány pontjáról (Aggteleki-karszt, Bükk: Várhegy, Kis-Eged) ismert, igen lokális és általában ritka.

Bővebb információ...

Cucullia xeranthemi – vasvirág-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: főként középhegységi és dombvidéki meleg déli lejtőkön él.

Bővebb információ...

Cucullia formosa – pompás csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a Villányi-hegység és a Mecsek néhány sziklalejtőjén él.

Bővebb információ...

Cucullia scopariae – seprőüröm-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka és szórványos, főleg homokos területeken él.

Bővebb információ...

Cucullia balsamitae – homoki csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: elsősorban homokpusztákon, homokbuckásokban fordul elő, de ismert száraz mészkő- és dolomitgyepekből is. Igen lokális elterjedésű.

Bővebb információ...

Cucullia campanulae – harangvirág-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: igen lokális, a nyugati határszélen, a Keszthelyi-hegységből, a Vértesből, a Pilisből, a Budai-hegyvidékről és az Aggteleki-karsztról ismert. Élőhelyei általában meleg mészkő- és dolomitgyepek, sziklaszurdokok és sziklaplatók.

Bővebb információ...

Cucullia chamomillae – székfű-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: mindenütt előfordul.

Bővebb információ...

Cucullia dracunculi – lilásszürke csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a középhegységek egyes, meleg déli lejtőiről és az alföldi homokpuszták bizonyos, részben erdősült pontjairól ismert.

Bővebb információ...

Cucullia lucifuga – hamvas csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: lokálisan elterjedt, a nyugati és északkeleti határszéli hegy- és dombvidékeken (Sopron és Kőszeg környéke, Őrség, illetve Mátra, Bükk, Aggteleki-karszt és Zempléni-hegység) él.

Bővebb információ...

Cucullia mixta lorica – vértesi csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a Budai-hegység és a Vértes igen meleg és száraz dolomit-sziklagyepeiben és pusztafüves lejtőin él; lokális és ritka.

Bővebb információ...

Cucullia tanaceti – vonalkás csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a középhegységek és dombvidékek meleg déli lejtőin, az alföldi és dunántúli homokos és szikes pusztákon és ürmös bozótosokban él.

Bővebb információ...

Cucullia asteris – őszirózsa-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: döntően síkvidéki biotópokban található, de élőhelyei közelében a meleg, száraz domboldalakra is felhúzódik.

Bővebb információ...

Shargacucullia gozmanyi – Gozmány-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: a középhegységekből, az Alföld homokvidékeiről és a Dél-Dunántúl egyes pontjairól ismert.

Bővebb információ...

Shargacucullia prenanthis – tavaszi görvélyfű-csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka, főként a középhegységek és a dunántúli dombvidékek hűvös, nedves erdeiben fordul elő.

Bővebb információ...

Shargacucullia thapsiphaga – fakó csuklyásbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: az Alföld meleg, száraz homokpusztáiról, a középhegységek és a dombvidékek meleg, meszes-dolomitos sztyepplejtőiről és sziklagyepjeiből ismert.

Bővebb információ...

Anarta myrtilli – törpe övesbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: igen lokális, csak a Dunántúl nyugati és középső részéről ismert: Vendvidék, Uzsa környéke és az Ábrahámhegy-Salföld közötti csarabosok.

Bővebb információ...

Atethmia ambusta – körtebagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: főleg bokorerdők, hegylábi és dombvidéki gyümölcsösök és kertek lakója. Igen lokális.

Bővebb információ...

Caradrina gilva – ezüstszürke selymesbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka és lokális.

Bővebb információ...

Dichonia aeruginea – hamvas tölgybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: néhány dombvidéki és középhegységlábi meleg molyhostölgyesből ismert; kifejezetten lokális és ritka.

Bővebb információ...

Dioszeghyana schmidtii – magyar barkabagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 és a Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: a középhegységi déli lejtők és síkvidékek meleg, tatárjuharos tölgyeseiben honos, igen lokális.

Bővebb információ...

Enargia abluta – szürkés lombbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: rendkívül ritka, bárhol felbukkanhat.

Bővebb információ...

Hyssia cavernosa – feketejegyű rétibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: élőhelyei elsősorban mezofil és nedves rétek, erdőszegélyek, síklápok, mocsárrétek és galériaerdők szegélyei. Ritka.

Bővebb információ...

Lithophane semibrunnea – keskenyszárnyú fabagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: rendkívül ritka és lokális. Elsősorban patak- és folyóvölgyekből, lápterületek peremén lévő magaskőrisesekből ismert, de az utóbbi évtizedben karsztbokorerdei és homokos élőhelyekről is előkerült.

Bővebb információ...

Orbona fragariae – óriás télibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: ritka és lokális. Főleg hegy- és dombvidékeinken fordul elő. Élőhelyei erősen nedves és hűvös, dús aljnövényzetű erdőterületek, patakvölgyek és szurdokerdők.

Bővebb információ...

Polymixis rufocincta isolata – villányi télibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Natura 2000 faj, a Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő.

Magyarországi elterjedés: eddig csak a Szársomlyó sziklagyepjeiből és ritkás sziklai bokorerdeiből ismert.

Bővebb információ...

Rileyiana fovea – zörgőbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: dombvidékek és középhegységek meleg déli lejtőin kialakult bokorerdőkben él, erősen lokális.

Bővebb információ...

Saragossa implexa – ázsiai szegfűbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: elsősorban a Duna-Tisza-közén lévő homokterületeken találták, de ismeretes a Velencei-hegységből és a Keleti-Bakonyból is. Az elmúlt 30 évben újabb példányai nem kerültek elő.

Bővebb információ...

Saragossa porosa kenderesiensis – sziki ürömbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A Vörös Könyvben és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer programjában szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: az Alföld és a Velencei-tó környéki síkvidéki gyepterületek egyes pontjairól ismert. Rendkívül lokális és ritka. Elsősorban szikeseken honos, de más, kötött talajú élőhelyeken is megtalálható.

Bővebb információ...

Scotochrosta pulla – sötét őszibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: élőhelyei a meleg, szubmediterrán jellegű, bokros tölgyesek. Ritka és lokális.

Bővebb információ...

Agrochola ruticilla – tölgyfa-őszibagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft. A Vörös Könyvben szereplő faj.

Magyarországi elterjedés: igen lokális, a Bakonyban (Fenyőfő környékén), Kaposvárott, a Budai-hegyvidéken és az Alföld néhány pontján (Jászberény, Bugac, Tompa, Kunfehértó, Gerla, Ásotthalom, Mikepércs) találták eddig.

Bővebb információ...

Mormo maura – gyászbagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyarországi elterjedés: hűvös patakvölgyek, erdők, erdei tisztások tipikus faja, de sokfelé előfordulhat tipikus élőhelyeitől távol is. Gyakran pihen faodvakban, sziklaüregekben, repedésekben és elhagyatott épületekben.

Bővebb információ...

Phlogophora scita – zöldes páfránybagoly

Védettség: természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Magyarországi elterjedés: elsősorban hűvös patakvölgyekben fordul elő. Hazánkból csak néhány adata ismert (pl. Zempléni-hegység), rendkívül ritka.

Bővebb információ...